Tilsyn overså omsorgssvigt på bosted af flere omgange

Socialtilsyn Syd overså omsorgssvigtene på Odinsgård trods flere tilsyn – senest i oktober i år.

- Jeg er rystet over, at det kan lade sig gøre. Så klar er udmeldingen fra Solvej Laugesen, der er formand for LEV i Haderslev.

Hun er rystet over, hvordan Socialtilsyn Syd har sviget beboerne på Odinsgård igen og igen. Tilsynets opgave er at sikre, at bostederne leverer den pleje, omsorg og indsats, som de handicappede borgere har krav på.

Men tilsynet har to gange i år konkluderet, at botilbuddet Odinsgård ”har den fornødne kvalitet”. Det skete senest ved et tilsyn den 9. oktober. Det fremgår af en redegørelse, som Haderslev Kommune er blevet bedt om at lave til Socialministeriet.

- Kommunen tager udgangspunkt i de her tilsyn, så når de ikke er deres opgave voksen, så er det jo et kæmpe problem, siger Solvej Laugesen, lokalformand i Haderslev for LEV, der er en landsdækkende organisation for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede.

Lyttede ikke til kommunens anbefaling

Tilsynet den 9. oktober blev lavet på opfordring af afdelingschefen for Handicap og Socialpsykiatri i Haderslev Kommune Helle Mikkelsen. Hun anmodede om et ekstraordinært tilsyn, som skulle undersøge forråelse blandt medarbejderstaben.

Men heller ikke her fandt tilsynet problemer. Igen lød konklusionen, at ”tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet”.

- Jeg fatter ikke, at de ikke har opdaget, at der var noget galt, siger Solvej Laugesen.

Kommunen bad dog ikke blot om et tilsyn. Der blev helt konkret anmodet om at lave individuelle interviews fremfor de traditionelle gruppeinterviews med medarbejderne for ”at skabe rum til fri fortælling om oplevelser af kollegaers eventuelle forråelse og/eller omsorgssvigt”, som det lyder i redegørelsen.

Tilsynet valgte i stedet at foretage et ordinært tilsyn med gruppeinterviews.

- Det er langt ude. Det kan de ikke tillade sig, når kommunen beder om individuelle interviews, siger Solvej Laugesen, formand for LEV i Haderslev.  

TV SYD har været i kontakt med Socialtilsyn Syd for at få svar på, hvorfor de ikke lyttede til kommunens anbefaling, og hvordan de kunne konkludere, at tilbuddet havde den fornødne kvalitet. Men Socialtilsyn Syd ønsker ikke at stille op til interview. 

Det skal socialtilsynene:

  • Socialtilsynene skal sikre et højt fagligt niveau, ensartethed og uvildighed i opgavevaretagelsen.

  • Socialtilsynet skal arbejde risikobaseret og dialogbaseret i deres arbejde med kontrol og udvikling af plejefamilier og sociale tilbud.

  • Socialtilsynene skal vurdere kvaliteten af sociale tilbud og plejefamilier ud fra den eksisterende praksis og konkrete resultater for borgerne via brug af en obligatorisk kvalitetsmodel.

Kilde: Social- og Boligstyrelsen

Minister har bedt KL se på tilsyn

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil er enig i, at socialtilsynene ikke fungerer, som de skal.

- Tilsynet virker ikke i forhold til de brodne kar. Der tror jeg meget mere på whistleblowerordninger, siger socialministeren til TV 2.

Hun mener dog, at de stadig er værd at beholde.

- Dér, hvor tilsynet virker, det er, hvor der er noget åbenhed omkring problemerne. Det er de dialogbaserede tilsyn. Hvor tilsynet går ind meget specifikt og opkvalificerer personale. Det virker, siger hun til TV 2.

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger til TV2, at hun har sat gang i en diskussion om, hvad man kan bruge tilsynene til i Kommunernes Landsforening.

Minister bør selv tage ansvar

Formanden for LEV Haderslev mener dog, at socialministeren selv skal tage ansvar og være med til at sikre bedre forhold på bostederne.

- Vi har råbt og skreget på, at der er problemer på det her område i flere år, så hun kan ikke bare give kommunerne ansvaret. Hun skal selv tage ansvar og give flere penge til varme hænder og opkvalificering af medarbejdere, siger hun.

Solvej Laugesen håber, at tilsynene vil blive ændret.

- Hvis de ikke bliver lavet om, kan vi lige så godt lade være med at have dem, siger hun.