Trange forhold i arresthusene gir' store problemer

Alle landsdelens arresthuse er så overfyldte, at der tages alternative metoder i brug for at huse de indsatte.

Der er på papiret ikke en eneste ledig celle tilbage i landets fængsler og arresthuse.

Det viser helt nye tal fra Kriminalforsorgen, der i denne uge passerede den magiske grænse på 100 procents cellebelægning på landsplan.

I Haderslev Arrest er der plads til 20 indsatte. Lige nu er der 25 indsatte og det giver en masse bøvl. Derudover må personalet tage depotrum i brug for at huse de indsatte.

- Justitsministeren lovede i begyndelsen af året at gøre noget ved pladsproblemerne. Nu er der gået et år, og intet er sket, lyder det fra fængselspersonalet.

Retsudvalgets næstformand Karina Lorentzen var i dag med i Haderslev arrest og hun var chokeret over forholdende.

- Der må gøres noget ved det her og nu. De indsatte har blandt andet et større medicinforbrug når de går så tæt og ad hinanden og det er et klart tegn på at det ikke er sunde forhold, siger hun.