Travlt døgn for beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev haft travlt det seneste døgn efter, at stormen Bodil ramte landsdelen torsdag.

Efter stormen Bodil ramte Sønderjylland, har Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev haft travlt med sikring mod oversvømmelser, fældning af træer og rydning af baneterræner for togene.

Stormen har været hård ved Danmark, og beredskabscenteret i Haderslev har indtil videre haft 43 udrykninger i Sønderjylland. Ud over de mange direkte stormrelaterede hændelser rykkede centeret også ud til en brand.

Mange steder er fortsat præget af ødelæggelser efter det seneste døgns voldsomme blæsevejr, og Danmarks Meteorologiske Institut har varslet om øget vandstand ved den jyske vestkyst og i de indre farvande.

Beredskabsstyrelsen Sydjylland er ét blandt Beredskabsstyrelsens i alt seks operative centre, der rykker ud, når kommunale brandvæsner, politiet eller andre myndigheder har brug for assistance.

Beredskabsstyrelsen rykker først ud, når kommunernes beredskab ikke er tilstrækkeligt til alle de skader, som stormen forårsager. På landsplan har Beredskabsstyrelsen indtil videre haft i alt 135 udrykninger i forbindelse med stormen Bodil.