Truer med politi, hvis trappen ikke fjernes

En række borgmestre i Syd- og Sønderjylland går nu i krig mod planloven. Ikke mindst de reguleringer, der betyder, at embedsmænd i København spænder ben for bænke, bålpladser og trapper i nærheden af kysterne.

En af dem, der har mærket de stramme regler er en pensioneret gårdejer fra Haderslev-kanten. Jørgen Hansen skal inden på mandag fjerne en trappe på grunden ned til vandet. Ellers bliver han ?uden yderligere varsel? anmeldt til politiet til strafferetslig behandling.

Trappen har ligget der i over 30 år. Da den var blevet rådden skiftede

Jørgen Hansen plankerne ud til gedigne egetræs-trin.

Men i november erklærede Natur- og Miljøklagenævnet, at trappen skal væk inden mandag den 17. februar.

Jørgen Hansen har en gedigen sagsmappe på sin trappe. Og det er ikke det eneste sted, hvor staten vil gribe ind i hans private ejendomsret.

En stensætning er også strengt forbudt ? og den skal også væk.

Tidligere havde han en gammel campingvogn stående ved nedgangen til stranden. Den var malet grøn for at falde i med naturen. Men det formildede ikke juristerne i København. Og i dag er campingvognen fjernet.

- Det synes jeg er grotesk, siger Jørgen Hansen om myndighedernes trusler.

TV SYD ser i aften nærmere på den kritik af, hvordan planloven administreres.