Vand afslører glemt forurening

Et projekt i Vojens og i Horsens viser, at stigende havvand og mere nedbør giver problemer, som regionerne ellers troede, de havde løst.

Dagbladet Ingeniøren gengiver en rapport fra geologer, som forudser uventede problemer på grund af klima-forandringer. Vi troede, vi vidste, hvordan jord-forureningen vile brede sig, men det går i den stik modsatte retning, siger Jørgen Fjeldsø Christensen fra Region Syddanmark.

Lossepladsen bløder

Geologen har gjort sine erfaringer fra en nedlagt losseplads i Hørløkke vest for Vojens. Forventningen har været, at forureningen vil trække mod vest, efterhånden som mængden af nedbør tager til, men nu er der lavet beregninger, som viser, at forureningen i stedet breder sig mod et nærliggende vandløb.

Det viser efter geologens opfattelse, at stigende vandstand i havet og mere nedbør kan gøre det svært at forudse, hvordan jord-forurening bliver påvirket. Det bliver i hvert fald nødvendigt at arbejde med modeller, som gør muligt at beregne, hvordan vandet påvirker forholdene i undergrunden.

Luk det inde

Dagbladet Ingeniøren oplyser, at Region Midtjylland har undersøgt forureningen i Horsens fra en losseplads, en grund, hvor der har ligget et gasværk og fra endnu en grund, hvor der har ligget en virksomhed, som fremstillede tryk-imprægneret træ.

Chefkonsulent Rolf Johnsen fra Region Midtjylland siger til Ingeniøren, at der var forventning om, at stigende havvand ville øge udvaskningen til havnen. Men ved at arbejde med en model nåede eksperterne frem til den slutning, at en højere vandstand i havet dæmmer op for forurenet grundvand fra land.

Her har klimaforandringen en positiv effekt, siger eksperterne, men de advarer samtidig om, at tiltagende nedbør og stigende grundvand kan flytte den forurening, der ligger gemt i tørre jordlag. Derfor er det nødvendigt at lukke de områder inde, hvor der er en kendt jord-forurening.

Luk det inde

Dagbladet Ingeniøren oplyser, at Region Midtjylland har undersøgt forureningen i Horsens fra en losseplads, en grund, hvor der har ligget et gasværk og fra endnu en grund, hvor der har ligget en virksomhed, som fremstillede tryk-imprægneret træ.

Chefkonsulent Rolf Johnsen fra Region Midtjylland siger til Ingeniøren, at der var forventning om, at stigende havvand ville øge udvaskningen til havnen. Men ved at arbejde med en model nåede eksperterne frem til den slutning, at en højere vandstand i havet dæmmer op for forurenet grundvand fra land.

Her har klimaforandringen en positiv effekt, siger eksperterne, men de advarer samtidig om, at tiltagende nedbør og stigende grundvand kan flytte den forurening, der ligger gemt i tørre jordlag. Derfor er det nødvendigt at lukke de områder inde, hvor der er en kendt jord-forurening.