Vand og vind sætter gang i ny klimaplan

Haderslev Kommune vil nu gerne have borgernes hjælp til at udpege områder, hvor der har været problemer med stigende havvand, højt grundvand eller oversvømmelser efter skybrud eller kraftige storme, som der netop har været to eksempler på

Kraftig storm og forhøjet vandstand gav i sidste uge massive problemer rundt omkring i Danmark, og mens vandet knap nok har fået trukket sig tilbage, sætter Haderslev Kommune nu lokalt gang i klimadebatten med en ny plan, hvor borgerne inviteres til at komme med deres bidrag, ideer og synspunkter på, hvor vandet har og kan give problemer i kommunen i fremtiden.

- Vi vil gerne høre fra folk, der har oplevet problemer med vandet, og det kan både være højt grundvand, stigende havvand eller oversvømmelser efter et skybrud, hvor områder eller veje bliver oversvømmet, siger miljømedarbejder i Haderslev Kommune Lis Nowak.

Selvom der ikke var så store problemer med forhøjet vandstand i Haderslev Kommune i denne omgang, så har det tidligere været problemer og kan nemt blive det igen.

Det er først og fremmest de steder, der bliver oversvømmet, som Haderslev Kommune gerne vil have hjælpe til at udpege, det kan fx være veje, arealer eller strækninger. Kommunen modtager også gerne være mere generelle input til,