Veteraner mindedes kampene ved besættelsen

Garnisonen i Haderslev foretog onsdag kransenedlægning til minde om Danmarks besættelse den 9. april 1940 ved mindepladen på kasernens sydmur og ved mindesmærket ved Hertug Hans kirke.

Fire af de få tilbageværende veteraner fra kampene under Tysklands besættelse af Danmark i 1940 var onsdag med til at højtideligholde begivenheden og mindes ofrene.

Traditionen tro blev flaget sat på halv på kasernen, hvorefter garnisonskommandant oberst Søren Bo Bojesen holdt tale. Herefter blev der nedlagt en krans, og så marcherede deltagerne gennem byen til Hertug Hans kirke med Slesvigske Musikkorps, et Æreskommando og et Fanekommando fra Hovedkvartersbataljonen på Haderslev Kaserne, et Fanekommando fra Fighter Wing Skrydstrup samt en Faneborg fra soldaterforeningerne.

Ved obelisken ved Hertug Hans kirke nedlagdes endnu en krans efterfulgt af en kort mindeandagt i kirken.

Tilbage på kasernen mindedes de faldne med to minutters stilhed.

 

Tabene ved kampene 9. april 1940