TV der bevæger dig

Vi har en biskop

I dag er Marianne Christiansen blevet indsat som biskop over Haderslev Stift. Det skete i Haderslev Domkirke under overværelse af Dronning Margrete, kirkeminister Manu Sareen og landets øvrige ni biskopper.

06:22

Marianne Christiansen (i hvidt) blev i sat bispeviet i Haderslev Domkirke.

1 af 2

Marianne Christiansen blev valgt med et overvældende flertal, og fra og med i dag kan hun officielt kalde sig biskop. Hun afløser Niels Henrik Arendt, der valgte at vende tilbage til live som sognepræst.

Marianne Christiansen kommer fra en stilling som sognepræst i Løgumkloster og har to gange før forsøgt at blive valgt til biskop - senest i 2003, da hun lige akkurat tabte valget i Ribe til Elisabeth Dons Christensen.

Biskopper i 477 år

Traditionen med at have biskopper er lang. Siden reformationen i 1536 har Danmark haft biskopper til at lede landets stifter. Biskoppen fører tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg og er ansvarlig for indstilling om oprettelse eller nedlæggelse af præste- og provstestillinger. Desuden er hun stiftets øverste myndighed i trosspørgsmål.

Biskoppen fungerer også som en ankeinstans. Det kan for eksempel være i sager om medlemskab af folkekirken eller i tvivlsspørgsmål om kirkens brug.

Fakta om Marianne Christiansen

? Født 1963 i Haslev.

? Uddannet til cand.phil. i musikvidenskab i 1989 og cand.theol. i 1992.

? Hun og hendes mand var forstanderpar på Den Sønder-jyske Højskole for Musik og Teater 1986-1991.

? 1993-2004 sognepræst i Skørping-Fræer Pastorat.

? 1996-2006 lærer på Pastoralseminariet i Aarhus og 1997-2004 provst for Hadsund Provsti.

? 2004-2005 lektor på præsteuddannelsen, siden sognepræst i Thisted fra 2005 til 2011, hvor hun blev ansat som sognepræst i Løgumkloster.

? Desuden formand for Folkekirkens Ungdomskor siden 2007.

? Marianne Christiansen har tidligere været kandidat ved bispevalget i både Aalborg og Ribe stifter. (kilde: Kristeligt Dagblad)S