VUC Syd støttede direktørs golfklub med offentlige kroner

VUC Syd har brugt 1,6 millioner offentlige kroner på sponsorater - trods gentagende kritik fra Rigsrevisionen. Eksperter vil have Undervisningsministeriet til at gribe ind.

VUC Syd i Haderslev har brugt 1,6 millioner offentlige kroner på at sponsorere det sønderjyske foreningsliv - herunder den nu afgående direktørs golfklub. Det viser en aktindsigt, som Radio24syv har fået.

VUC Syd - en statsfinansieret institution, som tilbyder uddannelse til voksne og unge - har i årene 2015-2017 således betalt 256.000 kroner for flere sponsorater i Haderslev Golfklub, hvor den tidligere direktør for VUC Syd, Hans Jørgen Hansen, selv spiller golf.

Direktøren fratrådte sin stilling i sidste uge, hvor det også kom frem, at VUC Syd havde brugt millioner af kroner på studieture til udlandet.

VUC Syd har desuden årligt afviklet Company Days hos Haderslev Golfklub, hvor medarbejdere er blevet inviteret til 18-hullers golf og bespisning på VUC’s regning. Det har kostet uddannelsesinstitutionen 132.000 kroner, viser en aktindsigt, som Radio24syv har fået, i repræsentationsudgifter i årene 2012-2017.

Bente Hagelund, jurist og rektor ved Folkeuniversitetet i København samt forfatter til en række bøger om forvaltningsret, mener, at det er en uheldig sammenblanding:

- Når man laver sådan nogle aftaler, skal man sørge for, at der ikke sker en usund sammenblanding af interesser som minder om nepotisme. Jeg kan se i bilagene, at man også vælger at afholde firmadage i netop golfklubben - og så kunne man jo godt få den mistanke, at der ligger andre interesser bag end de rent faglige, siger Bente Hagelund til Radio24syv, som opfordrer tilsynsmyndighederne til at undersøge, om der er tale om usaglig forskelsbehandling.

"Mr. Golf"

Desuden rekrutterede VUC Syd sin nuværende eventkonsulent, Michael Nielsen, hos Haderslev Golfklub, hvor han igennem 13 år var forretningsfører - og lokalt kendt som “Mr. Golf”. Michael Nielsen har blandt andet ansvar for at uddele VUC Syds sponsoraktiviteter.

Michael Nielsen har ikke ønsket at kommentere sin forbindelse til golfklubben, og Hans Jørgen Hansen har ikke besvaret Radio24syvs henvendelser.

I alt har VUC Syd indgået 10 sponsorkontrakter de seneste tre år - blandt andet med en kunstforening, en lokal festival, flere sportshold og motionsløb. Og det er en usædvanlig praksis. I en rapport fra Rigsrevisionen fra 2016 fremgår det, at VUC Syd var den eneste ud af 16 VUC’er, der havde udgifter til sponsorater.

Bente Hagelund har set sponsorkontrakterne, og hun mener, at det er problematisk, at VUC Syd overhovedet bruger offentlige midler på at indgå sponsorater:

- Jeg har svært ved at se, hvordan de pågældende sponsorater gavner institutionens formål - hvordan det tiltrækker VUC’s målgruppe at sponsorere en golfklub eller en kunstforening - og hvis sponsoraterne ikke gavner skolens formål, så er der ikke hjemmel til at indgå dem, siger hun til Radio24syv og understreger, at VUC Syd som udgangspunkt skal bruge sine midler på at lave voksenuddannelse.

Flere af sponsorkontrakterne inkluderer mere end blot reklame nemlig VIP-adgang, fribilletter og traktementer. VUC Syd har eksempelvis indgået en sponsorkontrakt med Erhvervsklub Sønderjyske Elitesport til en værdi af 600.000 kroner for perioden 2015-2017, og i aftalen indgår, foruden reklameeksponering, også 390 entrébiletter til fodbold-, håndbold- og ishockeykampe. Billetterne har været udloddet til elever og lærere.

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, har også set sponsorkontrakterne - og han mener, at det er disse ekstra ydelser og fordele, der er det mest problematiske ved sponsoraftalerne:

- Man må ikke modtage gavelignende modydelser, fordi det gør det uigennemskueligt, hvilken ydelse man egentlig får, og fordi der er et princip om, at offentligt ansatte overhovedet ikke må modtage gaver. Det har Rigsrevisionen påpeget for adskillige år siden - og VUC Syd har tilsyneladende fortsat sin praksis alligevel, siger han til Radio24syv.

Rigsrevisionen kritiserede i 2010, 2014 og 2016 uddannelsesinstitutioners sponsoraftaler, der indeholdt tillægs- eller modydelser. I 2016 rettede Rigsrevisionen sin kritik efter at have gennemgået netop VUC Syds sponsorkontrakter. Alligevel har VUC Syd indgået fire nye sponsoraftaler efter denne kritik til en værdi af 728.000 kroner - hvoraf flere involverer en form for modydelser.

Både Per Nikolaj Bukh og Bente Hagelund opfordrer derfor Undervisningsministeriet til at gribe ind over for VUC Syds praksis.

Konstitueret direktør for VUC Syd, Vinnie Lerche Freudendal, har ikke ønsket at udtale sig til Radio24syv.

De nye oplysninger kommer, efter at Radio24syv i sidste uge kunne fortælle, at VUC Syd har brugt 380.000 kroner på at sende bestyrelsen og direktionen på studietur til Californien, og at institutionen har brugt 3,9 millioner kroner på tre udlandsture for hele medarbejdergruppen.