15-årig syrisk flygtning dømt for grove sex-trusler mod kvindelige pædagoger

Grove trusler med et seksuelt indhold koster en 15-årig syrisk flygtning 40 dages fængsel, som på grund af drengens alder blev gjort betinget.

Retten i Horsens har afsagt dommen i en straffesag mod en 15 årig syrisk dreng for hans trusler mod to kvindelige pædagoger på integrationsstedet Melhedegård i Tørring tilbage i marts og maj måned i år.

Den 15-årige kom til Danmark i 2015 som uledsaget flygtning og er det fortsat, da hans forældre og søster opholder sig i Tyrkiet.
Han var tiltalt for vold og fornærmelig tiltale mod to kvindelige pædagoger på integrationsstedet, som han straks blev fjernet fra efter episoderne.
Drengen blev dømt efter sin egen delvise tilståelsen, oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Udover de grove trusler var han tiltalt for vold mod en af de kvindelige pædagoger. Tiltalen lød på at have skubbet hende, at have truet med at slå hende og at have kastet vand efter hende. Han blev dømt for at have skubbet og kastet vand, men frifundet for truslerne om slag, idet det ikke ud fra vidnernes forklaring kunne klarlægges, om det var sket.
Endelig blev han dømt for vold mod en anden kvindelig pædagog ved at have slået hende to gange med knyttet hånd, ligesom han blev dømt for at have truet hende med en spisebordsstol.
Retten udmålte straffen til fængsel i 40 dage, som blev gjort betinget med vilkår om tilsyn af kommunen. Anklagemyndigheden havde under sagen nedlagt påstand om 50 dages ubetinget fængsel.
Derudover nedlagde anklagemyndigheden påstand om ubetinget udvisning af tiltalte, særligt under hensyn til hans ringe tilknytning til Danmark og med baggrund i kriminalitetens karakter.
Retten valgte at idømme den tiltalte en betinget udvisning med en prøvetid i to år.
Den tiltalte 15 årige dreng modtog dommen, mens anklagemyndigheden overvejer at anke dommen.

.