Abort-kors flyttes fra motorvej til Vedersø

Lørdag fjernes abort-korsene fra marken ved motorvejen ved Løsning mellem Vejle og Horsens. En del af korsene vil blive genopstillet ved Abortmindelunden i Vedersø.

Ved nedtagningen vil Korsmarken have stået i seks uger, og det er længere end oprindelig tænkt. Vejdirektoratets fastholdte påbud om at fjerne korsene får således ingen konsekvens, og foreningen vil ikke anke den afgørelse yderligere.

- Nedtagelsen betyder på ingen måde, at vi godtager Vejdirektoratets argumenter for at erklære marken ulovlig. Vi er stadig af den opfattelse, at ulovliggørelsen af marken bunder i politisk korrekthed, ikke i de faktuelle forhold, siger landssekretær Ellen Højlund Wibe fra Retten til Liv.

Foreningens medlemmer - og alle andre - er velkomne til i forbindelse med nedtagningen. at hjembringe et antal kors, hvis man ønsker at bruge dem til personlige markeringer til forsvar for de ufødte, oplyser Retten til Liv.

Abort-korsene har fået stor opmærksomhed og skabt meget debat. Undervejs er der også flere gange begået hærværk mod de 16.000 kors i kornmarken.