Borgerne bestemmer, hvordan byen skal sikres mod oversvømmelser

I Juelsminde er man godt i gang med at planlægge, hvordan kystbyen fremover skal sikre sig mod oversvømmelse. Og her er borgerne en vigtig del af beslutningerne.

Erfaringsudveksling og borgerinddragelse er to ting, som fylder meget i planlægningen af et nyt dige i Jueslminde. Der bliver lige nu arbejdet på at planlægge, hvordan byen fremover kan sikres mod oversvømmelser, hvis havvandet i fremtiden stiger.

I slutningen af marts er der stiftende generalforsamling af et nyt digelag. Og det bliver digelaget som skal beslutte, hvad man vil gøre for at sikre kystbyen, og hvordan man samtidigt får et nyt dige til at hænge sammen med resten af byen. 

Med det nye digelag kan de grundejere, som har grunde, der ligger i risiko for at blive oversvømmet, hvis havvandet stiger, altså være med til at bestemme noget af udviklingen i deres by. Og det har været vigtigt for Hedensted Kommune:

- Det her er jo et projekt, som vedrører hele byen, og det vedrører ikke kun dem, der bor lige ned til vandet, fortæller Karina Kisum Jensen, leder af Plan og Udvikling i Hedensted Kommune.

Ser frem til tørre sko

En af dem, der bor indenfor det område, som fremover skal sikres mod oversvømmelser, er Karl Ole Knudsen. Han glæder sig over, at han ikke behøver frygte oversvømmelser i kælderen i fremtiden:

- Helt personligt har jeg den glæde, at jeg kan leve tørskoet resten af mine dage, fordi vi ligger indenfor den zone, der vil blive oversvømmet ved hundredårshændelser. Og vi får meget vand lige her, så det har vi stor glæde af.

Karl Ole Knudsen er en af dem, der glæder sig til, at der kommer et nyt dige. Så kan han føle sig mere tryg mod oversvømmelser.
Karl Ole Knudsen er en af dem, der glæder sig til, at der kommer et nyt dige. Så kan han føle sig mere tryg mod oversvømmelser.
Foto: Pernille Leftes

Han er også formand i byens Visionsråd, som har været en del af den foreløbige planlægning af diget og det nye digelag. Og han er glad for, at borgerne spiller så stor en rolle:

- Jeg synes, at det er fantastisk at have været med i den proces, som det er at etablere så stor en ting, som et digelag. Det er jo et dige på omkring seks kilometer, så det er jo ikke ubetydeligt, siger Karl Ole Knudsen.

Udveksling af erfaringer

Og borgerinddragelsen er en af grundene til, at Realdania og Klima- og Fødevareministeriet har udvalgt Juelsminde til at være en del af pilotprojeket 'Byerne og det stigende havvand', som også betyder, at de støtter projektet i Juelsminde med 750.000 kroner.

Syv andre projekter er også en del af 'Byerne og det stigende havvand', og i dag mødtes de forskellige aktører for at dele deres erfaringer indtil videre. Det giver nye idéer i Juelsminde, samtidigt med at de kan inspirere andre med deres erfaringer:

- Vi bliver enormt inspireret af, hvor de andre er. De er forskellige steder i deres processer, og nogle af dem er også lidt længere, end vi er, men de har alle sammen udfordringer med det stigende havvand, fortæller Karina Kisum Jensen. 

I Juelsminde er man stadigvæk i den tidlige planlægningsfase, og man mangler både at finde ud af, hvordan det nye dige skal se ud, og hvordan den endelige finansiering bliver. Men man ved, at både kommunen og grundejerne kommer til at betale til projektet.