TV der bevæger dig

Byer mørklagt i to uger

I Rask Mølle og Flemming glæder de sig over, at vi har lyse nætter for tiden. Byerne vil nemlig være mørklagt i et par uger, mens gadebelysningen skiftes ud.

Degamle træmaster skal skiftes ud i Flemming - så byen er mørklagt i to uger. (Google Maps)

Hedensted Kommune arbejder med at renovere gadelyset. Projektet omfatter udskiftning af armaturer, udskiftning af træ- og gittermaster - og i visse tilfælde skal elforsyningen flyttes.

- For at sikre fremdriften i renoveringsprojektet har vi valgt at acceptere mørklægning i kortere perioder i de områder, hvor vi ikke kan få etableret elforsyningen til gadelysanlæggene, før vi begynder udskiftning af master og armaturer, udtaler ingeniør Helle Westphal fra Hedensted Kommune.

- Her i juli måned drejer det sig om Rask Mølle og Flemming, hvor gade-lyset vil være slukket. Vi forventer, at der er lys igen i løbet af 2 uger Det er heldigvis her i den lyse tid, fortsætter Helle Westphal.

Renoveringsarbejdet vil også foregå hen over sommerferieperioden, og hele renoveringsprojektet forventes afsluttet med udgangen af oktober måned i år.