TV der bevæger dig

Byggegrunde til spotpris i Hedensted

Hedensted Kommune udbyder nu ti byggegrunde til spotpris. For eksempel er en 930 kvadratmeter grund i Borgergade i Tørring til salg for en mindstepris på 37.200 kroner.

Her bliver en grund på 425 kvadratmeter i Gramrode. Den er mest egnet til sammenlægning med naboejendommen.

Grundene har tidligere været bebygget med misligholdte ejendomme, som kommunen har opkøbt med penge fra den statslige nedrivningspulje.

Nedrivningspuljen var gældende fra 2010 til 2012.

Hedensted kommune modtog 6,6 millioner kroner til opkøb af misligholdte ejendomme. Kommunen har yderligere lagt to millioner kroner til.

Kommunen har udbudt de ti grunde i en udbudsrunde med mindstepriser. Den forventer at få mellem 40.000 og 50.000 kroner for grundene i gennemsnit.

Budrunden udløbet 19. marts.

De fleste af grundene kan bebygges med nye huse.

Hedensted Kommune har revet 25 ejendomme ned. Nogle af bygningerne købte kommunen selv, mens andre er blevet revet ned i privat regi med kommunalt tilskud.

Salget af de ti parceller vil langtfra give dækning for udgifterne.

Interesserede kan orientere sig om udbuddet på kommunens hjemmeside.