TV der bevæger dig

Det ligner en almindelig vej - men er en verdenssensation

Den megen regn udfordrer i disse år vores kloakker, og giver ofte oversvømmelser. Det har de gjort noget ved i Hedensted. En ny vej er lavet som en stor kloak, hvor rør fungerer som jordvarmeanlæg, der kan opvarme en nærliggende børnehave.

Dalbyvej i Lille Dalby ved Hedensted ligner enhver anden vej, men er faktisk både klimavej, og fungerer både som en stor kloak og som et jordvarmeanlæg. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Klimavej/Dalbyvejen i Hedensted, da den blev anlagt med jordvarmeslanger. Foto: Hedensted Kommune

Klimavejen laver varme til Børnehuset i Lille Dalby, som ligger lige ved siden af vejen. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

1 af 3

Det, der er genialt er, at vi kombinerer to grønne løsninger.

 Søren Erbs Poulsen, docent, VIA Horsens

Der er vådt derude - måske mere end nogen sinde, og så kommer der ofte oversvømmelser. 

Vores kloakker er simpelthen ikke er gearede til den stigende mængde nedbør, der falder her i Danmark. 

Det gør man noget nyt ved i Hedensted Kommune. De har lavet en såkaldt klimavej ved Lille Dalby, som på samme tid er en stor kloak og et jordvarmeanlæg, og dermed er med til at løse to af tidens store klimaudfordringer. 

Skitse over hvordan den nye klimavej i Lille Dalby ved Hedensted fungerer. Foto: Hedensted Kommune

Vejen fungerer sådan, at når regnen falder, så siver vandet ned igennem små huller i hele vejstykket. Under asfalten er der lagt jordvarmeslanger, der varmes op af det regnvand, der siver gennem asfalten. Og det sender varmt vand videre til radiatorerne på den nærliggende børnehave. 

De 5-årige børnehavebørn fra den lokale børnehave afprøver, om det nu kan passe, at vandet bare forsvinder ned i vejen. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Det er Hedensted Kommune som i samarbejde med VIA University College har lavet vejen, og klimavejen er den første af sin art i verden.

- Det, der er genialt er, at vi kombinerer to grønne løsninger, siger Søren Erbs Poulsen der er docent ved VIA Horsens og har været med til at udvikle klimavejen. Mandag den 12. marts kommer Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og indvier den nye vej.

 

Mest sete på tvsyd.dk