TV der bevæger dig

Døde træer giver mere liv i skovene

Der skal skabes mere variation i de danske skove, og det vil et nyt EU-projekt til 50 millioner kroner hjælpe med. En af skovene er Staksrode Skov.

Døde træer er gode levesteder for nogle biller og svampe, derfor skal der være flere døde træer i Staksrode Skov. Foto: Pernille Leftes

Det kribler og krabler i skovbunden, men fremover skal der være bedre levesteder for blandt andet biller, svampe, blomster og sommerfugle i Staksrode Skov. Skoven er en af 25 statslige og private skove i hele Danmark, som er en del af EU-projektet Open Woods.

Med projektet skal der skabes en mere varieret natur i skoven, så der er levesteder til de forskellige dyr og planter. Der er sat 50 millioner kroner af til at styrke skovenes biodiversitet. Blandt andet skal der være flere døde træer, som er gode levesteder for biller og svampe, og så skal der være mere vand og lys:

- Vi vil gøre rigtig mange ting i den her skov, som er på 200 hektar. Vi vil blandt andet lukke grøfter. Hvis man lukker grøfter, så hæver man vandstanden, og så favoriserer man træarter, som kan tåle en mere vandmættet jord, eller hvis det bliver rigtigt vådt, så ingen træer kan vokse der, får man en lysning. Vi vil rigtig gerne have mere lys ind i skoven, fortæller Inken Breum Larsen, skovrider ved Naturstyrelsen Trekantsområdet.

Når det otte-årige EU-projekt slutter, skal Staksrode Skov være urørt skov, fortæller Inken Breum Larsen. Foto: Pernille Leftes

Flere sommerfugle

I Staksrode Skov har man allerede mistet en sommerfugl og ved at sørge for at skabe nogle levesteder til den, så håber Inken Breum Larsen, at den vender tilbage til skoven:

- Vi vil rigtig gerne have den rødlig perlemorssommerfugl tilbage. Den er ikke set her siden mellem 2000 og 2005, og det ville være et scoop, hvis den kom tilbage.

Skovrideren fortæller, at hvis først sommerfuglearterne forsvinder fra Danmark, fordi der ikke er levesteder til dem, så vender de ikke tilbage til den danske natur.

Fakta om Open Woods-projektet:

  • EU-projektet Open Woods skal på sigt sikre større biodiversitet i både statslige og private skove. Det betyder, at der vil blive gjort en ekstra indsats for truede arter som eremit, flagermus og hasselmus
  • Projektets samlede budget er på 50 millioner kroner, hvoraf EU’s LIFE-program finansierer 30 millioner kroner. Naturstyrelsen bidrager med cirka 18 millioner kroner
  • De valgte skove har til fælles, at de ligger i et Natura 2000-område
  • Der vil blive gennemført uddannelsesforløb for medarbejdere med ansvar for skovenes forvaltning
  • Projektet igangsættes januar 2020 og løber frem til og med 2027
  • De andre skove i TV SYDs område er Pamhule Skov, Gråsten Dyrehave og Augustenborg Skov

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Se mere

Regeringen på vej med pakke

Selvom EU-projektet er et skridt på vejen til at styrke biodiversiteten i de danske skove, så er det ikke nok for regeringen. Derfor er den på vej med en natur- og biodiversitetspakke, som den håber kan hjælpe naturen endnu mere:

- Vi kan se, at den danske natur har det for dårligt. Rapport efter rapport viser, at den danske natur er i tilbagegang, og det er desværre også et globalt billede, at vi mister arter i et rekordhøjt antal i et rekordhurtigt tempo, og det skal vi have ændret på, siger miljøminister Lea Wermelin, Soc.dem.

Mest sete på tvsyd.dk