TV der bevæger dig

Døvecenter slipper for at betale 4,5 mio. kr. tilbage

Mange danske museer frygter for økonomien, hvis de skal betale lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond tilbage. Men ikke døveceret Castbjerggaard i Urlev ved Hedensted.

Feriecentret fungerer som overnatning for kursister. Foto: Castbjerggaard

Døvecentret har i en årrække haft et lån på 4,5 millioner kroner fra feriefonden. Det er brugt til at drive et feriecenter, som bruges flittigt af de øvrige dele af Castbjerggaard. Bl.a. til overnatning for kursister på døvehøjskolen eller ved konferencer og koncerter.

Det betyder da meget for os. Netop fordi feriecentret bruges til mange forskellige formål. I næste uge holder vi f.eks. en familielejr.

Erik Kristensen, forstander, Castbjerggård.

- Vi har faktisk vidst i et par år, at lånet ikke skal betales tilbage. Da den første periode udløb, havde vi en forhandling med feriefonden, hvor vi forklarede, hvad stedets formål er, siger chefforstander Erik Kristensen til TV SYD.

Læs også Minister: Vi skal undgå museers konkurs

Da formålet drejer sig om hjælp til døve og hørehæmmede, mente fonden, at døvecentret ikke skal betale lånet tilbage. Oprindelig var formålet nemlig at støtte ferieophold for svage grupper, f.eks. handicappede.

- Det betyder da meget for os. Netop fordi feriecentret bruges til mange forskellige formål. I næste uge holder vi f.eks. en familielejr, siger chefforstanderen.

Læs også Museer må vente på hjælp til efter sommerferien

Feriecentret er allerede booket godt ind i næste år. Penegene fra feriefonden er vitale for, at centret kan holde priserne nede på et rimeligt niveau.

En række museer risikerer at skulle betale millionlån tilbage. Bl.a. Ribe Vikingecenter. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har bebudet en løsning efter sommerferien.

Læs også Det lå i luften, at pengene ikke skulle betales tilbage

Optjener 75 milliarder i feriepenge

  • Arbejdsmarkedets Feriefond blev etableret i 1942 efter vedtagelse af den første ferielov i 1938.
  • Fonden skal bruge feriepenge, som danske lønmodtagere ikke har hævet.
  • Støttepolitikken blev senere ændret til at bruge pengene til støtte svage målgruppers ferieophold. F.eks. handicappede.
  • I løbet af 1990'erne begynder fonden at lave rente- og afdragsfrie lån til blandt andet udbygninger af museer. Den gængse opfattelse er, at der egentlig er tale om en donation, da lånene løber over 25 år og kan forlænges flere gange.
  • I dag har Arbejdsmarkedets Feriefond lån ude at svømme for ca. 900 mio. kr., som nu bliver inddrevet.
  • Det sker blandt andet som følge af en afgørelse i 2002, som sagde, at støtten i den daværende form var konkurrenceforvridende.
  • Samtidig har et flertal i Folketinget i perioden 2013-2016 overført 360 mio. kr. fra fonden til staten.
  •  
  • Danske lønmodtagere optjener hvert år ca. 75 mia. kr. i feriepenge. Heraf estimeres det, at ca. 88 mio. kr. hvert år forbliver uhævede.