Efter følelsesladet debat i Folketinget: Pernille og Christian glade for politisk velvilje

Et borgerforslag om sorgorlov til forældre, der mister børn, blev i dag forkastet af Folketinget. Men politikerne har lovet, at de alligevel vil ændre reglerne, så de nuværende forhold bliver markant forbedret.

Det var ikke den længste debat i Folketinget, da borgerforslaget om sorgorlov til forældre, der mister et barn, skulle diskuteres. Politikerne brugte i omegnen af tyve minutter på at tale om borgerforslaget. Til slut blev det et nej fra flertallet.

Og nok var debatten om sorgorlov ikke lang i Folketinget denne tirsdag, men til gengæld var den følelsesladet. For stort set alle politikere i salen var påvirkede af alvorligheden i borgerforslaget. Især Hanne Bjørn Klausen (Kons.), der fra talerstolen fortalte om, hvordan hun selv havde mistet et barn. Og der var da også bred enighed om, at de nuværende regler, der gælder på området, skal ændres markant. Og så hurtigt som muligt. 

Enighed om sorgorlov

Borgerforslaget om sorgorlov kommer fra ægteparret Pernille Møller Jensen og Christian Peter Jensen fra Korning, der ligger mellem Hedensted og Horsens. Parret mistede deres 15-årige søn i 2019. Forslaget gik blandt andet ud på mulighed for orlov på op til seks måneder til forældre, der mister et barn under 18 år. Og det vel at mærke uden at man som forældre i sorg bliver tvunget i jobprøvning eller praktik, hvis man er nødt til at sygemelde sig i en længere periode efter begravelsen af et barn.

Hvordan den endelige udgave af sorgorlov til forældre, der mister børn, kommer til at se ud, er endnu ikke på plads. Men politikerne var i dag enige om, at der skal være plads til sorgorlov til forældre, som mister et barn helt op til det 18. leveår.

Og den melding tog Pernille Møller Jensen og Christian Peter Jensen godt imod. Ægteparret sad på tilhørerpladserne under dagens debat.

- Jeg var glad for, at alle i Folketinget tog det her forslag alvorligt. Jeg ville selvfølgelig gerne have det vedtaget straks, men jeg hørte mange positive meldinger. Så jeg er meget tilfreds, siger Pernille Møller Jensen. 

Det gjorde indtryk på ægteparret, at debatten blandt politikerne var præget af det alvorlige emne.

- Det var rart at høre, at mange af folketingsmedlemmerne var følelsesmæssigt påvirkede. Vi er jo alle mennesker, slutter Pernille Møller Jensen.