Efter tre år kan vandrere snart gå på omstridt kyststi

Snart kan vandrere og andre naturglade gå i vandkanten rundt om Bjørnsknude ved Juelsminde.

Siden efteråret 2017 har det været fysisk meget vanskeligt at gå rundt om Bjørnsknude ved Juelsminde, der i mange år har været et yndet mål for vandrere og andre naturglade.

Står man yderst på Bjørnsknude og kikker ud over vandet, har man Vejle Fjord på sin højre hånd og Kattegat på sin venstre.

Da der blev opført et nyt og stort sommerhus på Bjørnsknude, opstod der strid om passagen af kysten rundt om Bjørnsknude.

Som en løsning på problemet og for at sikre fri passage af Bjørnsknude har Hedensted Kommune sat gang i udbygning af kystsikring og etablering af en farbar sti rundt om Bjørnsknude.

Arbejdet gik i gang torsdag den 20. august og er helt færdigt inden udgangen af september - og allerede nu kan man se, hvordan den nye vandresti kommer til at tage sig ud.

Her ses den besværlige adgang til Bjørnsknude før, at Hedensted Kommune gik i gang med at lave en ny og mere sikker sti.
Her ses den besværlige adgang til Bjørnsknude før, at Hedensted Kommune gik i gang med at lave en ny og mere sikker sti.
Foto: Ernst Møller, TV SYD

Hele den eksisterende stensætning er brudt ned og genbrugt. Stensætningen er også forstærket med fiberdug i bunden, så stensætningen ikke så let bliver nedbrudt og skyller væk.

For at få plads til den offentlige sti er der brugt  cirka 300 tons sten og ral. Dette bliver finansieret af lodsejeren og Hedensted Kommune i fællesskab og koster omkring 1 million kroner. 

Af sikkerhedshensyn er området afspærret i hele anlægsperioden, som altså endnu ikke er afsluttet.

- Selvom stien nu kan ses, så går der endnu nogle dage, inden området er åbent for trafik og passage. Man må hverken færdes på de områder, der arbejdes på, eller på private matrikler, siger Mads Kehlet Munk, der er skov- og landskabsingeniør ved Hedensted Kommune.