Falck skal slukke brandene i Hedensted Kommune

Falck skal fra nytår slukke brandene i Hedensted Kommune, mens Horsens Kommune fortsætter med at drive brandstationen i Horsens.

Brandslukningen i Hedensted og Horsens kommuner har været i udbud - og nu foreligger resultatet.

Falck skal fra 1. januar 2018 og 10 år frem skal stå for brandslukningen i Hedensted Kommune og i den del af Horsens Kommune, der dækkes fra brandstationen i Brædstrup, mens Horsens Kommune i samme 10 års periode fortsat skal drive brandstationen i Horsens. Ud over slukningen af ildebrande omfatter aftalerne også frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld og de øvrige opgaver, som brandvæsenet løser til dagligt.

Det oplyser de to kommuners fælles beredskab, Sydøstjyllands Brandvæsen, der står for den overordnede drift - og altså i fremtiden med Falck og Horsens Kommune som entrepenører.

I Hedensted Kommune overtager Falck driften af brandstationerne i Hedensted, Tørring, Hornsyld og Klakring. Det har Trekantsområdets Brandvæsen stået for i de seneste år - men de bød ikke på opgaven i Hedensted Kommune i det nye udbud.

I praksis vil de samme frivillige og heltidsansatte brandfolk komme til at slukke brandene.

Udbuddet omfattede den praktiske drift af i alt seks brandstationer i de to kommuner. Fem af brandstationerne bemandes på deltid, det vil sige med tilkalde-brandfolk, mens brandstationen i Horsens er en kombination af fuldtids- og deltidsansatte brandfolk.
Det bærende element i udbuddet er mandskab, herunder løn og ansættelse, uddannelse og udrykninger. Der er også blive tale om, at leverandørerne skal levere enkelte brandkøretøjer til Sydøstjyllands Brandvæsen.