Her får de nu lov at bygge i vandkanten

Fem mindre havne i Syd- og Sønderjylland har onsdag fået ophævet strandbeskyttelsen.

I Nordby Lystbådehavn på Fanø, Hejlsminde nord for Haderslev samt Fynshav Bådehavn, Høruphav Lystbådehavn og Sønderborg Lystbådehavn - alle tre på Als - bliver der nu mulighed for at opføre butikker og restauranter helt tæt på kysten, da strandbeskyttelsesloven disse steder i dag er blevet helt ophævet.

quote

Nu får vi mulighed for at udvikle disse områder på en helt anden måde end før.

Aase Nyegaard, fmd., Teknik- og Miljøudv., Lokallisten, Sønderborg

Afskaffelse betyder udvikling

I Sønderborg Kommune vækker det glæde, at tre havne har fået ophævet forbuddet helt - selvom kommunen havde ansøgt om ti ophævelser.

- Tre er vi selvfølgelig tilfredse med, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Lokallisten.

Aase Nyegaard anser ophævelsen af strandbeskyttelsesloven for vigtig for Als.

- Nu får vi mulighed for at udvikle disse områder på en helt anden måde end før, og det er afgørende for vores egn og udvikling af for eksempel turismen.  

Sønderborg Kommune har desuden fået delvist ophævet strandbeskyttelsen ved Augustenborg Yachthavn og Mjels Lystbådehavn. 

Aase Nyegaard siger til TV SYD, at der ikke lige nu er konkrete planer for, hvad der skal ske på de tre havneområder. 

Arealer mellem havn og by skal udnyttes bedre

Strandbeskyttelsesloven har indtil nu betydet, at man ikke har måtte bygge indenfor 300 meter fra stranden, men på de fem havne i Syd- og Sønderjylland samt 50 andre havne i Danmark har miljøminister Lea Wermelin, Soc.dem., nu helt ophævet forbuddet. 

Desuden har ministeren ophævet strandbeskyttelsesloven 56 steder i Danmark, hvoraf seks havne ligger i Syd- og Sønderjylland.

- Vi skal værne om vores kyster, men nogle steder kan vi godt åbne for mere lokal udvikling uden at gå på kompromis med det. Jeg ser ingen grund til at stå i vejen for udvikling på mindre arealer, som eksempelvis ligger indeklemt mellem en havn og en by, og hvor det ikke går ud over naturværdier, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Muligheden for at søge om ophævelse af strandbeskyttelsen blev besluttet i aftalen om ”Danmark i bedre balance” fra 2016. Aftalen blev indgået af Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Liberal Alliance har senere tilsluttet sig aftalen.

Her er strandbeskyttelseszonen ophævet.
Her er strandbeskyttelseszonen ophævet.
Foto: Miljø- og Fødevareministeriet