Følg borgermøde om udvidelse af motorvej hjemme i din stue

Tirsdag aften er der virtuelt orienteringsmøde om planerne for udvidelse af motorvej E 45 på strækningen fra Vejle og til Skanderborg.

På borgermødet vil Vejdirektoratets projektleder Jacob Pryds Winkel og fagfolk fortælle om nogle af de vigtigste resultater fra miljø-undersøgelsen for motorvejsudbygningen.

- Vi befinder os jo – som resten af samfundet - i en ny situation og afprøver de muligheder, teknikken giver os. Vi håber, at ved at lade folk deltage online kan kompensere for, at vi på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for rent fysisk at mødes med borgerne i kommunerne, som de undersøgte dele af motorvejen løber igennem, siger afdelingsleder Karsten Kirk Larsen fra Vejdirektoratet.

Det drejer sig om natur og miljø, støj, ekspropriation og ejendomsforhold samt trafik og samfundsøkonomi.  Vejdirektoratet har forsøgt at udvikle et koncept, der ligner de fysiske borgermøder, hvor der bliver en grundig præsentation af vores VVM-rapporter og besvarelse af  spørgsmål fra borgerne.

Mødet gik i gang klokken 19 - og kan følges her

Erhvervsfolk og lokalpolitikerne i Vejle, Hedensted og Horsens har længe talt for en udvidelse af motorvejen fra fire til seks spor for lette trængslen på den stærkt befærdede strækning.

Beboere tæt på motorvejen frygter, at udvidelsen vil betyde mere støj i deres haver og huse, hvorfor der allerede er fremsat ønsker om effektive støjskærme - bl.a. fra borgere i Sole i Hedensted Kommune og Egebjerg ved Horsens.