TV der bevæger dig

Forældre skal bemande børnehaven efter kl. 17

Hedensted Kommune vil gerne forlænge åbningstiden i vuggestuer og børnehaver. Men det koster løn-kroner, hvorfor kommunens politikere arbejder med et forslag om at lade forældre passe børnene efter kl. 17.

02:30

Hedensted Kommune har allerede indført mere fleksibel åbningstid for pasning i dagplejen, hvor dette foto stammer fra.

1 af 2

Modellen med frivillige børnepassere forudsætter en juridisk enhed i form af en folkeoplysende forening for at få styr på formalia som indhentelse af børneattest, tavshedspligterklæring og lign.

Frivillighedsmodellen er helt i tråd med Hedensted Kommunes fokus på samskabelse og brandingstrategiens værdier om lokalt sammenhold, samarbejde, handlekraft og innovation.

Alternativet til den frivillige model er baseret på, at der afsættes en pulje på 500.000 kr. til dækning af timeløn samt arbejdstidstillæg svarende til i gennemsnit en medarbejder pr. institution samt en øget åbningstid på gennemsnitligt en time om ugen.

Det er læringsudvalget i Hedensted Kommune, der arbejder med planerne om udvidet pasning - og byrådet skal tage stilling til de to modeller på deres møde den 24. september.

- Se hele forslaget her

Mest sete på tvsyd.dk