TV der bevæger dig

Forsikringsselskab frikender kommune for 192 stenslag

Den røde midterstribe på hovedvejen mellem Hedensted og Horsens har givet mindst 192 bilister stenslag. Hedensted Kommune slipper for erstatningsansvar, vurderer forsikringsselskab.

Den røde stribe midt på vejen mellem Hedensted og Horsens har resulteret i 192 krav om erstatning efter stenslag. Foto: Thomas Lund, TV SYD

Den røde stribe midt på vejen mellem Hedensted og Horsens har resulteret i 192 krav om erstatning efter stenslag. Foto: Thomas Lund, TV SYD

1 af 2

192 uheldige bilister er kommet hjem med skrammer på deres biler, efter at de har kørt på hovedvejen mellem Hedensted og Horsens. Vejen har en bred, rød stribe asfalt imellem sporene, og det er den, der skaber problemerne på grund af de løse sten.

- Vi er ifølge vores forsikringsselskab ikke erstatningspligtige i denne sag, siger Michael Laursen, vejchef i Hedensted Kommune, til TV SYD. 

Det er kommunens forsikringsselskab Gjensidige, der nu vurderer, at Hedensted Kommune ikke kan stilles til ansvar. Det er på trods af, at der faktisk er fejl i belægningen på hovedvejen.

Disse små løse sten på hovedvejen mellem Hedensted og Horsens giver masser af stenslag. Foto: Thomas Lund, TV SYD

- Vi har en ekspertudtalelse fra en vejspecialist i Vejdirektoratet, som siger, at arbejdet ikke er udført korrekt. Fordi der er for lidt bindemiddel i den røde stribe, hæfter stenene ikke godt nok, siger Michael Laursen.

Hedensted Kommune er ifølge sit forsikringsselskab, Gjensidige, ikke erstatningsansvarlig, blandt andet fordi kommunen ikke har et hæftelsesansvar for fejl, der er ”begået af selvstændigt virkende tredjemand”. Det fremgår af en dom i Vestre Landsret i 1999. (Se faktaboks nederst i artiklen)

Læs også Trafikanter raser over rød asfaltstribe - den giver stenslag

Med Gjensidiges vurdering vil bilisterne ikke få erstatning fra Hedensted Kommune, men de bliver nu vejledt i at søge erstatning hos entreprenøren, som har lavet den røde stribe.  

- Vi sender brev ud til de 192 berørte personer med vejledning om at rette krav mod entreprenøren, siger Michael Laursen, vejchef i Hedensted Kommune.

På et udvalgsmøde senere i dag tirsdag skal de drøftes, hvad der skal ske med vejen fremover. Hedensted Kommune fejer i dag vejen to gange ugentligt og er i dialog med entreprenøren, Colas A/S, om at nå til enighed om, hvad der nu skal ske med den røde stribe.

Her er begrundelsen

Forsikringsselskabet Gjensidige vurderer, at 'Hedensted Kommune ikke ifaldes et erstatningsansvar i denne sag', med nedenstående begrundelser:
o   Tilsyns- og vedligeholdelsespligt – besigtigelse, fejning, skiltning o.lign. - er overholdt
o   Hæftelsesansvar – der gælder som udgangspunkt ikke et hæftelsesansvar for kommunen for fejl begået af selvstændigt virkende tredjemand. Dette bygges på en Vestre Landsrets dom af den 24. juni 1999.
o   Ansvarsvurdering - man kan blive pålagt et ansvar, hvis man har handlet ansvarspådragende ved sin handling - handlet simpelt uagtsomt, groft uagtsomt eller med forsæt - eller undladt at gøre det rigtige. Det hverken er bevist eller sandsynliggjort, at skaderne skyldes fejl eller forsømmelse fra kommunens side. Tilsyns- og vedligeholdelsespligten ved fejning af vejen og skiltning er overholdt. Ydermere vurderes, at kommunen ikke ifalder et hæftelsesansvar for det fejlbehæftede arbejde udført af selvstændigt virkende tredjemand.

Kilde: Dagsorden for Udvalget for Tekniks møde den 5. december 2017