TV der bevæger dig

Golfklub: Giv os henstand

Lavvande i kassen: Juelsminde Golfklub har anmodet Hedensted Kommune om at slippe for nogle af betalingerne.

01:32

1 af 2

Juelsminde Golfklub blev oprettet før kommunalreformen og etableret på lejet jord. 

Ejendomskatten i dag er 130.000 kroner om året.

En anden klub i nærheden - i Hedensted -  er anlagt på kommunal jord og betaler ikke ejendomsskat. 

Dermed er Juelsminde Golfklub stillet dårligere end klubben i Hedensted. Den har også mistet omkring 100 medlemmer, som betalte en halv million kroner om året i kontingent.  

Nu har Juelsminde Golfklub omkring 950 medlemmer.

Klubben skylder kommunen 760.000 kroner, og nu har den søgt om henstand.

Hedensted Kommune har forståelse for golfklubbens problemer og regner med at finde en løsning.

Borgmester Kirsten Terkilsen siger til TV Syd, at  afdragene på lånet måske bliver halveret i 2013 og 2014. Kommunen forsøger også at finde ud af om, ejendomsskatten kan lempes.