Gudenå-kommuner er enige: Oversvømmelser skal stoppes nu

De syv kommuner, som Gudenåen løber gennem, er nu enige om en fælles indsats mod de tiltagende oversvømmelser langs det 160 kilometer lange vandløb.

Efterårets rekordstore regnmængder har medført historisk mange og store oversvømmelser langs Gudenåen.

Onsdag mødtes de syv Gudenå-borgmestre i Silkeborg og blev enige om et oplæg til en helhedsplan for klimatilpasning langs Gudenåen.

- Det er glædeligt, at vi blev enige om at handle. Det kan kun gå for langsomt med at få skabt nogle holdbare løsninger, siger Kasper Glyngø, (S), borgmester i Hedensted Kommune, hvor Gudenåen har sit udspring ved Tørring.

Kommunerne udarbejder nu et oversvømmelseskort for hele Gudenå-systemet, som både omfatter de naturlige oversvømmelser i løbet af året og oversvømmelser ved ekstrem nedbør. Kortet skal tage højde for effekten af vandplanter og andre forhold, som påvirker vandstanden.

Der lægges op til, at helhedsplanen både indeholder virkemidler til overvågning af vandstanden, forudsigelse af udviklingen i vandstanden, samt virkemidler til at forebygge og afhjælpe følgerne af oversvømmelser.

Nu skal de mange interessenter - lodsejere, kommuner, beredskaber, eksperter, ministerier og andre – inddrages.

Et udkast til helhedsplan ventes at kunne være klar i løbet af 2021, og den vil efter offentlig høring kunne godkendes politisk i løbet af 2022, hvorefter planen kan sættes i værk.

Ukomplicerede, hurtige og nemme initiativer ventes at kunne sættes i værk i 2020 og 2021, selv om helhedsplanen ikke er færdig og godkendt.

Gudenåen