TV der bevæger dig

Havørn fundet dræbt af ulovligt importeret gift

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har anmeldt giftdrabet til Sydøstjyllands Politi. Den døde ørn er fundet på en mark på Juelsminde-halvøen.

Den forgiftede havørn var en han, der vejede 4,6 kilo, og som have et vingefang på 200 centimeter. Formentlig har ørnen været død siden december 2017, inden den blev fundet og sendt til obduktion i januar 2018. Foto: Kim Skelmose, DOF

DTU Veterinærinstituttet har fastslået, at dødsårsagen er insektgiften carbofuran, der siden 2008 har været ulovlig at bruge og besidde i EU. 

Ørnen blev fundet 7. januar midt på en bar mark i nærheden af Juelsminde.

Den voksne havørn ville under normale omstændigheder i disse uger have indledt en ny ynglesæson. Der er under 100 ynglende ørnepar i Danmark, oplyser DOF til TV SYD.

- Giften er ekstremt hurtigt virkende på fugle. Derfor kan ørnen ikke have fløjet ret langt, før den bukkede under. Det kan være svært for politiet at komme til bunds i disse sager, men vi opfordrer til, at der bliver tjekket grundigt for mulige lagre af carbofuran i de områder, hvor vi finder giftdræbte fugle, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Vi bør lave en liste med stoffer som Carbofuran, som giver en øget straf, hvis man har det eller bruger det. Bødestraffen i Danmark ligger under, hvad den er i en række andre europæiske lande.

 ChristianRabjerg Madsen, (S), miljøordfører

Indleveringen af den døde havørn til DTU Veterinærinstituttet blev formidlet af DOF’s Projekt Ørn, der har et fintmasket netværk af frivillige ornitologer, som holder vågne øjne med Danmarks bestand af havørne og kongeørne.

Ørnen var sund og rask med intakt fjerdragt, da den pludselig døde. Analyser fra ørnens spiserør og kråse afslørede et indhold af carbofuran samt rester af animalsk materiale, der formentlig er et ådsel, som er blevet havørnens sidste måltid.

Den forgiftede havørn var en han, der vejede 4,6 kilo, og som have et vingefang på 200 centimeter. Formentlig har ørnen været død siden december 2017, inden den blev fundet og sendt til obduktion i januar 2018.

S-miljøordfører kræver handling

Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet, har straks reageret på omtalen af fundet:

-  Det her stof bruges bevidst til at slå rovfugle ihjel. De mængder, der er fundet i ådslerne, der har slået rovfugle ihjel, er langt højere, end de mængder som langbruget anvendte stoffet i, da det var tilladt. Der er ingen undskyldning for at have det. Vi bør lave en liste med stoffer som Carbofuran, som giver en øget straf, hvis man har det eller bruger det. Bødestraffen i Danmark ligger under, hvad den er i en række andre europæiske lande, siger Christian Rabjerg Madsen til TV SYD.

Han foreslår også en øget toldindsats. Carbofuran bliver købt over nettet, især fra Kina. 

 

 

Mest sete på tvsyd.dk