TV der bevæger dig

Hedensted bryder FN-konvention

35-årige Michael Davidsen i Hedensted har epilepsi. Kommunen  tvinger ham ind i et bofællesskab for ældre. Selv ønsker han at bo et sted, hvor folk kender hans sygdom.

Hedensted Rådhus - hvor FN-konventionen om de handicappedes rettigheder ikke er lov.

Ole Lauth, der er forstander på Egmont Højskolen i Odder anklager nu Hedensted Kommune for at bryde FNs Handicapkonvention.

- Et er, at kommunen ser stort på sin egen handicap-politik, skriver Ole Lauth i en udtalelse til medierne. Noget andet er, at kommunens handicap-chef administrerer i den tro, at FN?s Handicapkonvention ? ratificeret af Folketinget ? blot er en hensigtserklæring. Men det værste er, at Hedensted Kommune bryder FN?s Handicapkonvention og tvinger yngre med handicap i bofællesskab for fortrinsvist ældre mennesker ? mod egen vilje og mod faglige anbefalinger.

Støtte hele døgnet

 
For mere end 10 år siden konkluderede eksperter på Dianalund, at Michael Davidsen på grund af epileptiske anfald og angst skulle have førtidspension og en bolig med støtte. Siden har han boet skiftevis på Egmont Højskolen og hos sin mor, som har Parkinsons syge. Men i efteråret blev Michaels anfald så hyppige og så alvorlige, at lægerne foreslog en fast bolig med døgnstøtte.
 
Michael ønskede derfor at flytte ind på en ledig plads på Stormly tæt på sin mor i Juelsminde. Stormly er et botilbud med speciale indenfor epilepsi drevet af Filadelfia. Men Hedensted Kommune vil ikke lytte til Michaels ønske. I stedet vil Handicapafdelingen tvinge ham i en alder af 35 år ind på kommunens eget bofællesskab for udviklingshæmmede.

Ikke varigt nedsat

Begrundelsen lyder: ?Hedensted Kommune vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er afklaret, om du kan udvikle din funktionsevne. Hedensted Kommune vurderer derfor at dine samlede forhold aktuelt ikke er betydelig og varigt nedsat i et sådant omfang, som det kræves ved bevilling af et længerevarende botilbud efter Lov om Social Service § 108.?

- Michaels funktionsevne er allerede grundigt beskrevet i stakkevis af redegørelser og bl.a. i kommunens egen ressourceprofil fra 2006, siger forstander Ole Lauth. På et møde med Handicapafdelingen lige før jul spurgte jeg, om ikke FN?s handicapkonvention gælder i Hedensted Kommune. ?Jo det gør den da, men den er jo en hensigtserklæring!? sagde handicap-chefen udtrykkeligt.
 
Ole Lauth peger på, at enhver der har beskæftiget sig bare lidt med jura ved, at skøn ikke må sættes over regel. Og det er nu engang sådan, at Folketinget ratificerede FN?s handicapkonvention med virkning fra 24. august 2009.

Bindende konvention

Formand for Landsforeningen af Polio- Trafik og Ulykkesramte, Holger Kallehauge,  har som delegeret i FN været med til at skrive handicapkonventionen. I en landsdækkende formidling af konventionens intentioner og konsekvenser har den forhenværende landsdommer i klare vendinger sagt, at ?konventionen ikke er en hensigtserklæring, men retlig bindende regler.?
 
- Det er pinligt, siger forstander Ole Lauth, at handicap-chefen i Hedensted Kommune, der samtidig er kommunens repræsentant i Handicaprådet, ikke følger FN's handicapkonvention. Derfor beder jeg i et åbent brev til borgmester Kirsten Terkilsen om, at Hedensted Kommune revurderer Michaels boligønske ud fra Artikel 19 i FN's Handicapkonvention, der giver retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet. Michaels ønske er ikke urimeligt.

- Michael ønsker ikke kommunalt tilskud til en strandvejsvilla. Han står med et akut boligbehov og behov for støtte i forhold til sin epilepsi, og han har selv fundet et sted (Stormly), hvor der er plads, så er det da helt utroligt, at en kommune med en begrundelse om mere udredning, kan afvise sådan en ønske. Det må være en ommer, siger Ole Lauth.