Hedensted Kommune erkender fejl i breve om mulige fyringer

93 socialpædagoger fik i starten af februar - og uden forvarsel - besked på, at de kunne se sig selv som fyret, hvis ikke de sagde ja til ændrede lønvilkår. Nu erkender kommune, at var forkert. Men de vil ikke være alene om skylden.

En kedelig sag har ramt 93 socialpædagoger i Hedensted Kommune.

6. februar fik de 93 socialpædagoger brev fra kommunen. I brevet stod: Det skal hermed meddeles, at Hedensted Kommune overvejer at afskedige dig fra din stilling som hjemmevejleder. De blev dog tilbudt genansættelse - men på ændrede lønvilkår.

Beskeden om en mulig afskedigelse kom pludseligt – og helt uden varsel. Det fik fredag den 24. februar kommunen til at skrive til de 93 socialpædagoger igen. Denne gang lød teksten: Det er på ingen måde i orden, at nogle af jer har modtaget en opsigelse med henblik på genansættelse via e-boks. Det kan jeg kun beklage og sige undskyld for!

Nu undskylder chefen for social omsorg i Hedensted Kommune.

quote

Vi burde have sikret en meget bedre information og orientering til vores medarbejdere.

René Gotfredsen Nielsen, Chef for Social Omsorg, Hedensted Kommune

- Vi burde have sikret en meget bedre information og orientering til vores medarbejdere, siger Réne Nielsen til TV SYD.

TV SYD har været i kontakt med tillidsrepræsentanter og socialpædagoger i kommunen. De har været rystede over at modtage beskeden. Men det har ikke været kommunens ønske at sende opsigelser ud.

- Vi har ønsket at opsige nogle løntillæg for vores medarbejdere, siger René Nielsen.

Det er Socialpædagogernes Landsforbund, SL, der har ønsket at sende opsigelser ud til medarbejderne i kommunen.

- Det er efter SLs ønske, at vi sender en opsigelse ud. Vi skulle ikke have sendt en opsigelse ud. Vi skulle have sendt en opsigelse af vores tillæg til vores medarbejdere, forklarer omsorgschefen.

Han mener, at det har været med til at gøre medarbejderne utrygge. Han er klar over, at kommunen har lavet en fejl i kommunikationen. Men han mener også, at Socialpædagogernes Landsforbund har en del af ansvaret.

- Jeg vil ikke fralægge mig det ledelsesmæssige ansvar. Men det at SL har det ønske, og de holder fast i det ønske, det gør selvfølgelig at kommer til at virke hårdt på medarbejderne, siger René Nielsen og slutter:

- Det jeg ikke kan beklage er selvfølgelig, at vi sender opsigelser ud. For det er faktisk SL, der fastholder, at vi skal sende opsigelser ud.