Hedensted kommune skal fyre og skære ned

Borgmesteren glad for, at der kun skal spares 80 mio. SF utilfreds.

Borgmester Kirsten Terkilsen erkender, at den budgetvedtagelse, politikerne har vedtaget, betyder nedlæggelse af nogle stillinger.

Alligevel er hun tilfreds med, at det kun blev nødvendigt at spare 80 mio. 

- De 80 mio. kr. var hverken for lidt eller for meget. Vi har givet stramme, men brugbare rammer for økonomien, siger borgmester Kirsten Terkilsen

Det er SF ikke enige i.
Især er SF utilfreds med besparelserne på vejnettet.

- Budgettet for asfaltslidlag er på det laveste niveau i Hedensted Kommunes historie, siger Steinar Sørensen, byrådsmedlem for SF.
 
- Gode veje er livsnerven for en bokommune som Hedensted kommune, og fortsætter nedbrydningen af vejene vil det føre til landsbydød, siger Steinar Sørensen.

- Pendlere vil ikke bo i en landsby med dårlige adgangsveje til deres arbejde og de store byer, så grundlæggende er det kommunens fremtidige velstand, der gambles med, siger han.