Hedensted siger nej til kortere skoledage

Hedensted Kommune har sagt nej til at forkorte skoledagene, viser en oversigt i fagbladet Folkeskolen. Det har Fredericia, Tønder, Vejen og Billund derimod, mens de øvrige ikke har afgjort det.

På landsplan har 36 af de 98 kommunen benyttet sig af muligheden for at skære nogle timer af skoledagen – og i stedet bruge to lærere i bestemte fag.  Flere kommuner overvejer muligheden.

Danmarks Lærerforening har gennemgået alle kommuners afgørelse om at konvertere ydertimer med to-lærer-undervisning i visse fag. Flere end hver tredje kommune udnytter muligheden, skriver folkeskolen.dk.

I TV SYDs sendeområde har fire kommuner sagt ja tak til at give skoleforvaltningerne lov til at ændre time-forbruget. Det gælder Billund, Tønder, Vejen og Fredericia.

Som den eneste har Hedensted sagt nej til muligheden.

De øvrige kommuner – Horsens, Vejle, Kolding, Esbjerg, Fanø, Varde, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg - har ikke taget stilling.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby sendte i august et hyrdebrev til kommunerne om muligheden for lokalt at gøre skoledagene kortere.  Og hun gentog budskabet for tre uger siden på kommunernes møde i Aalborg.

- Vi har ikke de endelige tal for, hvor mange skoler, der i år benytter muligheden, men når en række skoler har gjort det, tyder det på, at de er i gang med at implementere reformen på en måde, der passer til deres behov. Det ser jeg som et udtryk for, at de lokalt tager ansvar for at udfylde folkeskolereformens rammer, skriver hun i et svar til folkeskolen.dk.