TV der bevæger dig

Hedensted: Værsgo, I må gerne bruge vores biler

Hedensted kommune stiller nu 50 biler til rådighed for kommunens indbyggere, som kan bruge dem, når kommunen ikke selv skal.

Hedensted kommune har omkring 200 biler.

Ca. 50 af dem bruges ikke døgnet rundt.

Dem får indbyggerne nu stillet til rådighed, når kommunen ikke selv skal bruge dem.

Det er kommunen, der servicerer bilerne, og det koster et gebyr at bruge dem.

- Vi er bevidste om, at dækningen af kollektiv trafik er en udfordring i nogle områder i vores kommune. Derfor synes jeg også, at forslaget med borgerbiler lyder spændende og kan være et godt initiativ i forhold til at øge interessen for at bo i vore lokalområder, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Alleslev.

Bilerne placeres ved kommunale bygninger og institutioner i hele kommunen.

Det er almindelige biler, men der er også MPV?ere og minibusser.

 

 

Hedensted Kommune søgte primo 2013 om puljemidler til delebilsprojektet "Hedensted Borgerbil - fleksibel kollektiv" hos Trafikstyrelsen. 

Den 26. juni 2013 fik Hedensted Kommune afslag på ansøgningen.

I dag har økonomiudvalget besluttet, at projektet Hedensted Borgerbil skal gennemføres uden tilskud fra Trafikstyrelsen.