Hele byrådet bag budgetforlig i Hedensted

Alle byrådets partier Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristen Demokraterne står bag aftale om næste års budget.

I budgettet indgår bl.a. en aftale om en såkaldt geninvesteringspulje, som skal motivere politikere og organisation til at tænke i nye måder at producere velfærd på. Hvert år skal hvert udvalg således tage en procent ud af deres budget. Midlerne skal geninvesteres - på nye måder - indenfor samme udvalgs budget. 

Budgetforliget gør det også fremover gratis for foreningerne at bruge idrætshallerne. Det forventes, at initiativet vil fremme sundheden for børn, unge og voksne og få flere til at  dyrke idræt, fordi det giver mulighed for, at medlemskontingenterne sænkes. Der er afsat tre millioner kroner  til dette initiativ. Derudover tilføres Fritidsområdet 650.000 kr. i lokaletilskud.

I forhold til byudvikling afsættes der i alt 5,5 mio. kr. til styrkelse af de tre centerbyer Hedensted, Juelsminde og Tørring. Bl.a. afsættes der midler til at få lavet en ”Masterplan” for udviklingen af Juelsminde i samarbejde med lokalområdet.

- Med aftalen holder vi vores økonomiske strategi om et årligt råderum på 100 mio. kr., som fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen. Det kan vi godt tillade os at være stolte af” siger borgmester Kirsten Terkilsen (V).