Homoseksuelle bandlyst i Løsning

Bøsser og lesbiske er ikke velkomne i kirkerne i Løsning ved Hedensted, hvis de ønsker folkekirkens velsignelse til partnerskab.

Det fremgår ifølge Horsens Folkeblad af et brev fra menighedsrådet til Haderslev Stift og Kirkeministeriet.

Menighedsrådet mener ikke, at folkekirken har "bibelsk mandat" til at forene homoseksuelle. Rådet frygter, at vielse af bøsser og lesbiske vil splitte kirken.

Indre Mission står stærkt på egnen omkring Løsning.

Kirkeministeriet har nedsat et udvalg under ledelse af biskop Peter Skov-Jakobsen fra Københavns Stift, der skal belyse muligheden for, at homoseksuelle kan indgå registreret partnerskab i folkekirken.

Udvalget skal besvare en række spørgsmål inden 15. september.

Mandatet

Udvalget har fået følgende spørgsmål:

1. Skal ægteskabsindstiftelsen fortsat foregå i folkekirken, eller skal alle samliv indgås for den borgerlige øvrighed, hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse, og hvilket ritual skal kunne anvendes ved en sådan kirkelig handling?
 
2. Under hvilke former skal også det registrerede partnerskab kunne indgås i folkekirken, således at to personer af samme køn har samme mulighed som ægtepar for at indgå deres samliv ifølge et kirkeligt ritual, og hvilket ritual skal kunne anvendes?
 
3. Hvordan sikrer man at præster, som af samvittighedsgrunde ikke kan medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab i kirken, har frihed til at sige nej hertil?