Hunde-død skyldes ikke blågrønalger i badevandet

Både mennesker, hunde og andre dyr kan trygt kaste i bølgerne fra stranden ved Juelsminde.

Der er ikke forekomster af blågrønalger i et omfang, der gør det giftigt for hverken mennesker eller dyr.

Det fastslår analyser af badevandet foretaget af det rådgivende ingeniørfirma Niras.

Der er blevet taget prøver to steder - på Storstranden og ved pumpehuset ved Søkær Grøft.

Den totale koncentration af blågrønalger er på 50-100 celler/ml, hvilket er langt under WHO’s retningslinjer for badevandskvalitet, der foreskriver, at skadevirkningen først opstår ved langt større mændger alger. Således beskrives skadevirkningen som lille ved 20.000-100.000 celler/ml.

Hedensted Kommune har bestilt analyser i kølvandet på, at en hundeejer forleden på Facebook advarede om, at alger kunne være årsagen til, at dennes hund Mille var død efter en tur i vandet.

- Analysen viser, at både mennesker og dyr derfor fortsat kan tage sig en dukkert ved Juelsminde uden risiko for at blive forgiftet af alger, siger Lene Thorgaard, miljøingeniør ved Hedensted Kommune.