I Hedensted Kommune hober affaldet sig op

En ny affaldsordning i Hedensted Kommune har resulteret i fyldte skraldespande og manglende sortering.

De mørkegrønne skraldespande tæller nu to, og ved siden af dem, står endnu en rød kasse. I forhaven hos Mai Kristiansen er den nye affaldsordning klar. Den lever op til loven om sortering i ti sektioner.

- Den første her er til madaffald og restaffald, og den anden, vi har fået, er til emballage og papir, siger Mai Kristiansen og peger på de forskellige rum i de to skraldespande.

Den første bliver tømt hver 14. dag, hvorimod den anden tømmes en gang om måneden.

quote

Det er nok kommet bag på mange, at vi især har så meget plastik.

Lene Tingleff, Formand, Udvalget for Teknik, Hedensted Kommune

Plastik, papir og mad for sig

Før den nye ordning sorterede borgerne i Hedensted også deres affald ved at køre det på genbrugsstationen. Nu skal de betale mere for at have den nye ordning, men flere er stadig nødt til at køre væk med deres affald.

- Udfordringen er, at der simpelthen ikke er plads i de rum, der kun bliver tømt en gang om måneden, så de bliver overfyldte, siger Mai Kristiansen.

Her er det beholderen til emballage, hun peger på, da den hurtigt bliver proppet hjemme i deres husholdning, som indebærer to voksne.

Hun har desuden ladet sig fortælle om andre, der har givet op på at sortere, fordi der simpelthen ikke er plads i de forskellige beholdere.

Lene Tingleff står frustrationen fra borgerne i Hedensted.
Lene Tingleff står frustrationen fra borgerne i Hedensted.
Foto: Ole Møller, TV Syd

Ekstra spand eller genbrugsstation

I kommunen forstår formanden for udvalget for teknik, Lene Tingleff, at den nye affaldsordning kan give anledning til frustrerede borgere.

- Det er nok kommet bag på mange, at vi især har så meget plastik. Jeg forstår frustrationen, men vi har jo stadig vores fire genbrugsstationer, som man kan bruge, hvis man har store mængder affald, siger hun og tilføjer:

- Hvis man er en stor familie og har brug for mere plads, har man jo mulighed for at tilkøbe en spand. Nogen vil nok synes, at det er øv at skal betale flere penge, men det er den ene mulighed. Den anden er, at vi så skulle have hyppigere tømninger af affaldsspandene, og det vil påføre alle borgere i kommunen en ekstra udgift – også dem, der slet ikke har brug for det.

Tømningerne af borgernes skraldespande i Hedensted Kommune koster i gennemsnit omkring 3.000 kroner om året for affaldsordningen og genbrugsstationerne.