Jens står i hønselort til halsen - og han kan ikke gøre noget ved det

Ægproducenten Jens Skovgaard-Jensen fra Båstrup ved Hedensted kan ikke komme af med efterladenskaberne fra sine over 60.000 høns. Hans gård ligger nemlig i den karantænezone, der er lavet efter fund af fugleinfluenza på egnen.

Jens Skovgaard-Jensen har en bondegård. Og på den gård har han 66.000 høns. De lægger tusindvis af æg hver uge, men det bliver også til en anseelig mængde hønseefterladenskaber. 

Problemet for Jens Skovgaard-Jensen er, at hans hønsegård ligger indenfor den ti-kilometer-zone, hvor Fødevarestyrelsen lige nu har lavet restriktionsområde på grund af fund af fugleinfluenzaen H5N1 på en gård i Ørum tæt på Horsens nytårsdag.

Det betyder, at det er forbundet med udfordringer at drive hønsefarm. Han - og andre - må ikke gå ind i produktionshallen. Tirsdag i sidste uge fik han en dispensation, så ægpakkeriet Dan Æg i Christiansfeld kunne hente æggene.

En møgsituation for mange

Til gengæld er der udfordringer med at få hentet det andet, der kommer ud af hønsene.

- Torsdag eftermiddag bliver jeg ringet op af dem som henter mit hønsemøg, Horsens Bioenergi, at de ikke må hente hønsemøget ved mig, siger Jens Skovgaard-Jensen.

Og med tre containere fyldt med hønselort, så giver det selvsagt sved på panden, for containerne må ikke tages med. Der må heller ikke sendes en ny container ind.

- Problemet er lidt, at der kommer noget i de containere tre gange om ugen, at de to containere skal tømmes hver uge, for ellers for ellers løber det ud af huset, siger han.

Her har vi en af de containere, der ganske snart kan blive fyldt til randen med hønselort, hvis ikke den bliver tømt.
Her har vi en af de containere, der ganske snart kan blive fyldt til randen med hønselort, hvis ikke den bliver tømt.
Foto: Julie Lapp, TV SYD

Men det er ikke kun den ene vej, der er problemer. Det er også problematisk for eksempelvis Horsens Biogas, for de kommer til at mangle hønseekskrementerne - ikke bare fra Jens Skovgaard-Jensens produktion - men også fra lignende produktioner i området.

- Den her zone skal ligge i 28 dage, og hvis biogasselskabet ikke får noget hønsemøg i 28 dage, så kan de ikke bare proppe det hele i, når der er gået 28 dage. Det skal løbende proppes i deres anlæg, siger Jens Skovgaard-Jensen.

EU-regler står i vejen

At hverken han selv eller folk fra Horsens Biogas kan få lov til at komme ind i produktionen er en beslutning fra Fødevarestyrelsens side, lyder det fra Jens Skovgaard-Jensen.

- De sidder nogle jurister ovre i Glostrup, der vil se på, hvad der kan lade sig gøre. Men umiddelbart så siger loven, der er EU-godkendt, at det ikke kan lade sig gøre, siger han.

Der bliver dog arbejdet på sagerne. Og gårdejeren bebrejder heller ikke myndighederne noget i denne sag. Bliver fugleinfluenzaen spredt yderligere kan det have store konsekvenser for branchen.

- Som fjerkræproducenter synes vi egentlig, at myndighederne tackler det okay, og det er for at vi ikke får det her spredt mere, siger han og fortsætter.

- For os landmænd der er der selvfølgelig et psykisk pres, som ligger på os, og det er ikke noget, man vænner sig til, men det er nok en del af 'pakken' i det at være landmand - i hvert fald som det har været de seneste par år, slutter Jens Skovgaard-Jensen.

Endnu ved ingen parter hvornår, der præcist kommer en løsning, lyder det, men Jens Skovgaard-Jensen håber, at det sker først i den kommende uge.

- Ellers får jeg problemer, siger han.