Jorden er ren på de midtjyske legepladser

Børn kan roligt boltre sig på de offentlige legepladser i Hedensted og Horsens uden at risikere, at de kommer i kontakt med giftige stoffer.

Forældre og pædagoger kan roligt sende børn ud på de offentlige legepladser i Hedensted og Horsens og øvrige kommuner i Region Midtjylland uden at risikere, at de kommer i kontakt med giftige stoffer som tungmetaller eller tjære.

Også selv om nogle af legepladserne er etableret på grunde, der tidligere har huset forurenende aktiviteter som gartnerier, havne, karosserifabrikker, foderstofforretninger eller olielagre.

Det er Region Midtjyllands konklusion efter at have krydstjekket samtlige offentlige legepladser i regionens 19 kommuner og sammenholdt deres beliggenhed med kortlægningen af mulige eller konstaterede jordforureninger.

Kun et sted i hele Region Midtjylland, nemlig på legepladsen ved Odder Bibliotek, er der fundet en lettere forurening med tungmetaller og tjærestoffer. Her vil det øverste jordlag nu bliver gravet væk og erstattet med ren jord,