TV der bevæger dig

Kommune vil dele biler med borgerne

Lån en af kommunens biler. Sådan lyder et nyt tilbud til borgerne i Hedensted kommune. Her vil kommunen som det første sted i landet tilbyde borgerne at være med i en delebilordning med kommunens biler.

02:09

Lån en af hjemmeplejens biler i weekende, hvor den ikke skal bruges.

Borgmester Kirsten Terkilsen er klar til at låne kommunens biler ud.

1 af 3

Økonomiudvalget har vedtaget et søge penge til en forsøgsordning. Den vil betyde, at det f.eks bliver muligt at låne en hjemmeplejebil, når kommunen ikke skal bruge den.

Som alle kommuner har Hedensted en række biler, som primært bruges i dagtimerner. Mange biler kører slet ikke i eftermiddags- og aftentimerne.

Derfor har Hedensted Kommune fået den ide - som den første kommune i Danmark - at dele biler med borgerne. Primært for at opveje manglende offentlig transport i kommunens landdistrikter.

Idéen har kommunen arbejdet videre på i samarbejde med LetsGo, som er et nonprofit delebilsfirma og Tetraplan, et konsulentbureau indenfor trafikplanlægning.

Direktør Bjarke Fonnesbech fra LetsGo siger:

- Det er et projekt med meget store perspektiver. Det handler om at nytænke den kollektive trafik, udnytte de eksisterende resurser bedre og at give borgerne i landdistrikterne adgang til en særdeles fleksibel transportform, som kan være et reelt alternativ til privatbilisme. Vi tror på, at man kan gøre det inden for kommunernes egne budgetter ? men det kræver, at alle parter i sektoren er parate til at tænke nyt.

Økonomiudvalget i Hedensted Kommune har i dag vedtaget, at de tre parter søger Trafikministeriet om midler til at afprøve ordningen. Hvis ministeriet siger ja, vil der blive opstillet såkaldte ?Borgerbiler? flere steder i kommunen. Brugen af bilerne vil ske ud fra et dele-bils-koncept, som kommune og borger er medlem af på lige god. Begge parter betaler fast månedligt medlemsgebyr samt efter forbrug.

Kommunen lægger op til at teste omkring 18 biler.

Projektet skal blandt andet afklare:

- Om borgerne vil bruge bilerne?

- Hvilke forudsætninger der skal til, for at det sker ? et stærkt lokalsamfund, idrætsforening, lokalråd eller andet?

- Hvilke typer biler der er bedst?

- Om ordningen vil give kommunen ekstraudgifter (i forsøgsperioden skal eventuelle merudgifter dækkes af puljemidler)