TV der bevæger dig

Krav om konfiskation af 190 millioner kroner i miljøsag

Sydøstjyllands Politi rejser tiltale mod ejer af havbrug og vil have konfiskeret en fortjeneste på ikke mindre end 190 millioner kroner.

Politiet mener, at en havbrugsvirksomhed og firmaets ejer, en 49-årig mand fra Juelsminde, har overtrådt straffeloven og miljøbeskyttelsesloven.

Sagen har på grund af sin kompleksitet og omfang været forelagt for Statsadvokaten i Viborg, der har tiltrådt Sydøstjyllands Politis beslutning om at rejse tiltalen på baggrund af omfattende efterforskning.

Læs også Største kontrolaktion mod kritiserede havbrug nogensinde

Sagen mod den 49-årige ejer og hans havbrugsvirksomhed omfatter tre havbrug med produktion af fisk beliggende i og ud for Horsens Fjord.

Tiltalen handler overordnet om overskridelse af miljøgodkendelser og om miljøforurening forårsaget af havbrugene. Sydøstjyllands Politi har efterforsket sagen siden december 2015, hvor den første anmeldelse om mistanke om overforbrug på de to havbrug blev modtaget.

Tiltalt for 31 forhold

Siden er endnu en anmeldelse blevet modtaget i juni 2018, og efter ransagninger og en omfattende efterforskning er der nu rejst tiltale i i alt 31 forhold.  

Havbrugsvirksomheden og den 49-årige ejer er tiltalt i samtlige 31 forhold, der omhandler overskridelser af virksomhedens miljøgodkendelser i perioden fra 2013-2018, hvor virksomheden mistænkes for at have udledt en betydelig større mængde kvælstof og fosfor til havet end det tilladte. Både virksomhed og ejer nægter sig skyldige

Desuden er de bl.a. også tiltalt for at have afgivet urigtige oplysninger til både kommune, Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen i perioden 2014-2018 om havbrugets tilførsel af sættefisk, produktion, foderforbrug og udledning af næringsstof. 

Læs også Tilfreds borgmester: Staten vil overtage tilsyn med havbrug

Sydøstjyllands Politi mener, at virksomheden og ejeren har opnået en betydelig fortjeneste ved overtrædelsen af miljølovgivningen. I alt er fortjenesten beregnet til ca. 190 millioner kroner, som politiet ønsker, at retten konfiskerer, hvis de tiltalte findes skyldige. Desuden ønsker politiet sagen afgjort med en fængselsstraf til ejeren og bøde til virksomheden.

Sagen er endnu ikke berammet ved retten i Horsens.

Sydøstjyllands Politi kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse yderligere detaljer om sagen, da den skal behandles i retten, hvor beviser og forklaringer vil komme frem.

Mest sete på tvsyd.dk