Kystdirektoratet griber ind i strid om at færdes på yndet strandsti

Kystdirektoratet har nu truffet afgørelse i striden mellem en lodsejer og folk, der langs strandkanten vil runde Bjørnsknude, som er den yderste spids af Juelsminde-halvøen.

Kystdirektoratet har påbudt ejeren af grunden på den yderste spids på Juelsminde-halvøen at fjerne de store sten, som han har udlagt på en trampesti langs stranden. Stenene skal fjernes inden den 15. januar 2018. 

quote

Vi vil nu gå i dialog med ejeren om en løsning, som både han og vandrerne langs stranden kan leve med.

Lene Tingleff, formand for teknisk udvalg, (V), Hedensted Kommune

Det oplyser Hedensted Kommune på sin Facebookside.

I foråret klagede en lang række Juelsminde-borgere og sommerhusejere til Hedensted Kommune over, at der var lagt store sten ud på en trampesti, som i de seneste årtier havde givet passage, når folk til fods ville forbi Bjørnsknude i strandkanten.

De mente, at stien er omfattet af naturbeskyttelsesloven, som giver ret til offentlig færdsel på kyststrækninger, og det derfor måtte være ulovligt at sætte både dige og hegn op.

En nærmere granskning fastslog dog, at det var Kystdirektoratet, der var den rette myndighed til afgøre, om der var tale om en reparation af den eksisterende kystsikring eller en udvidelse i strid med reglerne. 

Det er her på spidsen af Juelsminde-halvøen, som Bjørnsknude og den omstridte sti ligger.
Det er her på spidsen af Juelsminde-halvøen, som Bjørnsknude og den omstridte sti ligger.
Foto: Google Earth

Nu har Kystdirektoratet givet ejeren frist til den 15. januar 2018 med at fjerne de nye store sten på trampestien.

Afgørelsen hilses velkommen af Hedensted Kommune og formanden for teknisk udvalg, Lene Tingleff, (V).

- Vi vil gerne skabe en løsning, der tilgodeser både lodsejerens ejendomsret og gør en passage muligt. Selvom stenene nu fjernes, så går en lille del af stien fortsat indover sommerhusgrunden. Vi vil nu gå i dialog med ejeren om en løsning, som både han og vandrerne langs stranden kan leve med, siger Lene Tingleff til TV SYD.