TV der bevæger dig

Mange søger penge til udkants-trafik

Kommuner og trafikselskaber har søgt den nye pulje for kollektiv trafik i de tyndtbefolkede egne. Bl.a. Hedensted Kommune er med i puljen.

Borgmester Kirsten Terkildsen, Hedensted kommune, i en af kommunens biler, som borgerne måske kan låne i weekenden.

I Hedensted Kommune har man - som tidligere omtalt i TV SYD - søgt om penge til et projekt, som skal give borgerne mulighed for at bruge kommunens biler, når de ikke selv bruger dem.

- Vi vil afhænde 15 af vores biler til Delebilfonden, og så kan borgerne mod betaling bruge dem om aftenen og i weekenden, forklarer kørselskoordinator Lars Oksbjerre.

Fra Smartcars til minibusser

Bilerne spænder over alt fra Smartcars med plads til to til minibusser med plads til ni, og borgerne vil skulle betale indmeldelse, kontingent og kilometerafgift, som man kender det fra andre delebilordninger.

- Vi forventer, at det vil give øget mobilitet i yderområder - også på de tidspunkter, hvor der ikke er busser til rådighed. Og så håber vi, at det kan få nogle til at lade være med at købe bil nummer to, siger kørselskoordinatoren.

Pulje med 57 mio.

Regeringen og Enhedslisten og Dansk Folkeparti valgte sidste år at etablere en ny pulje med penge til projekter, der skal styrke den kollektive trafik i de tyndtbefolkede områder.

24 projekter

Og nu er den første bunke med ansøgninger havnet i Trafikstyrelsen, hvorfra det årlige beløb på 57 millioner kroner frem til 2017 skal uddeles.

I alt er der indløbet ansøgninger om i alt 66 millioner kroner til 24 projekter, der spænder fra 60.210 kroner til to informationstavler på Lolland til 17,8 millioner til et landsdækkende projekt, som skal sikre bedre mobilitet for beboerne i udkantsdanmark.

Mere vejr