Ministerium går ind i sagen om opdræt af havlaks

Miljø- og Fødevareministeriet undersøger hvilke tilladelser, der kræves for opdræt af sølvlaks.

Nu bliver det undersøgt, hvilke tilladelser, der kræves for at kunne opdrætte sølvlaks. Det har Miljø- og Fødevareministeriet mandag svaret Miljø- og Fødevareudvalget.

Sagen udspringer af sagen om Hjarnø Havbrug i Hedensted Kommune, som af Danmarks Sportsfiskerforbund beskyldes for ulovligt at have opdrættet 400.000-450.000 sølvlaks i havbrug i Horsens Fjord.

I svaret til Miljø- og Fødevareudvalget skriver ministeriet, at de forventer at have undersøgelsen klar i midten af januar. 

- Det er glimrende, at miljøministeriet nu har iværksat en afklaring af, hvilke tilladelser der kræves for opdræt af sølvlaks, siger Verner W. Hansen til Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside.

Tilbage i november spurgte udvalget ministeriet, om ministeren vil kommentere pressemeddelelsen af 3/11-17 fra Danmarks Sportsfiskerforbund vedrørende en havbrugssag i Horsens Fjord.