TV der bevæger dig

Mink-formand glæder sig over dyrevelfærd

Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening og minkavler i Sole, glæder sig over, at Fødevarestyrelsens Rejsehold  i en specialaktion kun fandt anledning til at kritisere 0,1 pct. af dyrene - eller 128 ud af 90.000-100.000 tilsete dyr.

Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening. og minkavler i Sole, glæder sig.

Det fremgår af en ny rapport fra rejseholdet. Det er langt bedre end på rejseholdets seneste kontrolaktioner på andre dyrehold, f.eks. søer og kreaturer. Og i den generelle dyrevelfærdskontrol findes endnu færre mink, der kræver anmærkninger.

- Jeg er meget tilfreds med, at rejseholdet har afrapporteret det konkrete antal dyr, så alle kan se, hvad det er vi egentlig taler om, og at fødevareministeren også lægger vægt på dette. Det er selvfølgelig ikke i orden, at nogle avlere har haft dyr, som burde have været aflivet eller håndteret anderledes. Men vi taler trods alt om så få dyr, at vi ligger langt under de kontrolfund, som Rejseholdet i de seneste aktioner har gjort på andre husdyrområder. Så i den kontekst er det svært at se begrundelsen for, at der skal være en særlig fokus på minkbesætninger. Det må nu høre op. Og derfor venter jeg spændt på at se, hvordan ministeren vil lægge kontrolniveauet på husdyrproduktion i det hele taget, siger Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening.
 

Kontrollanter altid velkomne

- Hos os er kontrollanterne altid velkomne, og vi vil fortsætte med vores eget farmmanagement-initiativ, Tjek-på-farmen. Men vi er også nødt til at sige, at vi aldrig kan leve op til en nul-fejls-kultur, hverken indenfor mink eller svin eller kvæg eller andre dyr. Eller for den sags skyld kæledyr eller sportsdyr. Og hvis vi overhovedet vil have dyrehold i Danmark, så synes jeg, at man nu må til at reflektere lidt mere over de rette proportioner, og ikke som beslutningstager lade sig dirigere af et enkelt dårligt billede, som jo altså tydeligvis ikke er repræsentativt for millioner af sunde og raske dyr. Derfor er de konkrete tal, som vi nu har fra rejseholdet, så vigtige at få frem, siger Tage Pedersen, Sole Mink.