Minkene har fået lidt bedre forhold

En undersøgelse af forholdene for mink på farmene viser en lille bedring.

Undersøgelsen er foretaget af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold.

De har lavet uanmeldte tilsyn på 205 tilfældigt udvalgte minkfarme, skriver LandbrugsAvisen.

128 af farmene var fejlfrie. Det svarer 62 procent af farmene. Det er en forbedring i forhold til rejseholdets kontrol i 2012, hvor 59 procent af tilsynene var fejlfrie.

55 af farmene fik påbud om at gøre forholdene bedre for dyrene. Det svarer til 27 procent af sagerne. I 2012 var procenten 24.

- Overordnet må man sige, at tallene klart viser, at dyrevelfærden er på et meget højt niveau på de danske minkfarme. Der er meget meget langt imellem konkrete dyr, der giver anledning til kritik, siger Tage Pedersen, Hedensted, der er formand for Dansk Pelsdyravlerforening.

- Også når vi sammenligner os med andet dyrehold, kan vi med rette være stolte, mener Tage Pedersen.

Artikel i Landbrugsavisen