TV der bevæger dig

Mor til fire: Kommunen skal ikke blande sig i min opdragelse

Forældre i Hedensted har modtaget et brev fra kommunen, som skitserer bestemte kompetencer, børn skal besidde. Brevet faldt ikke i god jord hos Ester Due, som er mor til fire.

Ester Due fik et brev i sin e-boks, hvori der stod, at Hedensted Kommune arbejder ud fra syv kompetencer til at udvikle børn.

Da Ester Due forleden modtog et brev fra Hedensted Kommune, blev hun noget overrasket over indholdet. Kommunen lægger i brevet op til et samarbejde med forældrene om børnenes kompetencer, når det drejer sig om eksempelvis robusthed, behovsudsættelse eller gode omgangsformer.

Under overskriften Klar til læring arbejdes der med syv kompetencer, som ifølge kommunen skal bidrage til børnenes udvikling såvel fagligt som socialt. Og Ester Due fandt det intimiderende, at kommunen blander sig i, hvordan hun opdrager sine børn.

- Jeg følte, jeg fik en lille tjekliste, så jeg kunne tjekke af, om mine børn har de kompetencer, som kommunen lægger op til. Det synes jeg ikke på nogen måde, de har ret til. Det er mine børn, ikke kommunens, siger hun til TV SYD.

Hos formanden for udvalget for læring i Hedensted Kommune, Ole Vind (V), har brevet i indbakken hos forældrene ikke haft til hensigt at være en tjekliste for forældre.

- De syv kompetencer er grundsten i forhold til, hvordan man begår sig i sociale fællesskaber. Alle de påvirkninger, vi får, er jo med til at gøre os til det menneske, vi er. Så det er jo bare en del af et barns dannelsesproces og ikke en tjekliste, man kan bruge, siger han. 

Det var dette brev, som Ester Due modtog i sin e-boks.

 

De syv kompetencer

Robusthed

Robusthed trænes i et trygt fællesskab ved at udholde/klare små frustrationer, som det lille barn gradvis og naturligt støder på. Modstandskraft og styrke opnås således, når barnet møder passende små udfordringer.

Behovsudsættelse

At kunne udsætte egne behov er nødvendigt for at kunne være i en læringssituation og indgå i en social relation. Læring skal forstås bredt, som noget der foregår hele tiden.

Nysgerrighed

Jo mere nysgerrig man er over længere tid, des mere kan man fordybe sig. 

Fordybelse handler om at blive udfordret ved at arbejde med emner, som man ikke kender i forvejen, eller dybere i emner, som man kun kender lidt til.

Vedholdenhed

For at være vedholdende må barnet/den unge kunne tåle modgang og frustrationer.

Automatisering

Automatiseringer giver barnet/den unge en tro på at kunne noget selv. Det kan både handle om motorik og færdigheder i bredere forstand.

Selvpisciplin

Når børn og unge bliver fastholdt i at holde sig inden for nogle givne rammer og regler, vil de henad vejen forstå, at det hjælper dem i enhver læringssituation at blive inden for disse.

Gode omgangsformer

Det handler om respekt for hinanden – sådan helt grundlæggende.

(Kilde: klartillaering.dk)

Se mere

Åben debat

For Ester Due sætter brevet i indbakken spørgsmålstegn ved hendes rolle som forælder, og det kan give anledning til forvirring, mener hun.  

-  Hvad med dem, som ikke er robuste, eller ikke kan udsætte sine behov af forskellige årsager, er de så forkerte?  For mig var det her en følelse af, at der var en rigtig og en forkert boks, og det har jeg ikke lyst til at stoppe mine børn i, siger Ester Due, der er første suppleant for Kristendemokraterne i Hedensted byråd.

De syv kompetencer er noget, der kan diskuteres, ligsom fagene i skolen, tilføjer Ole Vind til debatten.

- Hvis vi vælger dansk, engelsk og tysk, så kan man have en diskussion om, at det måske skulle være spansk og kinesisk – det var måske mere relevant. Sådan er det jo også, når man arbejder med sociale kompetencer, så er der nogle som synes, at man kunne have valgt noget andet, end det vi har gjort, siger udvalgsformanden.

Aula ville være bedre

Han beklager måden, som forældrene modtog beskeden på.

- Det er ikke okay. Den skulle ikke have været sendt ud via e-boks. Det er jeg frygtelig ked af, at den er blevet. Beskeden skulle bare have været sendt ud via Aula, for så vidste forældrene, at det var noget vedrørende skolen, siger han til TV SYD.

Ole Vind tilføjer, at brevet er tiltænkt som inspirationsmateriale. Han oplever nemlig, at forældre løbende spørger efter inspiration til deres børns læring. 

Mest sete på tvsyd.dk