Nu skal vi til at sortere affaldet endnu mere: Hedensted skal gå fra én til 10 affaldstyper

Alle danskere skal fremover sortere affald i ti kategorier, hvis det står til regeringen. Det er ti gange mere, end hvad borgerne i Hedensted har været vant til.

Regeringen vil fremover have danskerne til at sortere husholdningsaffaldet i ti forskellige typer.

Det er ti gange mere, end hvad borgerne i Hedensted Kommune i øjeblikket er forpligtet til. Her er det nemlig op til borgerne selv, om de vil være med til at sortere affaldet.

De har indtil videre kunnet sortere affald på kommunens genbrugspladser. Den nuværende ordning står dog allerede til at skulle fornyes, hvis den nye affaldsplan bliver vedtaget på det kommende byrådsmøde.

quote

Vi er derfor allerede i gang med bestemme os for en ny ordning.

Morten Christensen, leder af Miljø, Bygge- & Erhvervsservice i Hedensted Kommune.

- Det er en politisk beslutning, hvordan vi sorterer affald i Hedensted Kommune. I første omgang besluttede byrådet, at borgerne skulle sortere affald gennem genbrugsstationerne. Med denne metode har vi en genanvendelsesprocent på 45, hvilket vi vurderer, er det maksimale, siger leder af Miljø, Bygge- & Erhvervsservice i Hedensted Kommune, Morten Christensen.

Borgerne i Hedensted Kommune kan dog godt se frem til, at deres affald skal genanvendes i højere grad.

- Vi skulle alligevel stramme op, da EU-bestemmelser betyder, at vi fra 2022 skal genanvende minimum 50 procent. Vi er derfor allerede i gang med bestemme os for en ny ordning, tilføjer han.

Ifølge regeringens nye udspil skal affald sorteres i mad, papir, pap, metal, glas, plast og restaffald. Men også fødevarekartoner, tekstil og farligt affald skal være en del af systemet. 

Desuden skal affaldssorteringen ensartes i hele landet, og det skal gøres nemmere og mere overskueligt med piktogrammer.

I Hedensted Kommune lægger deres nye affaldsplan op til, at de når halvvejs med sorteringen, inden de måske snart skal i gang med yderligere sorteringstiltag.

- I planen lægger vi op til, at borgerne i Hedensted Kommune skal have to affaldsspande stående. Her skal de sortere i fire kamre og i en mindre spand ved siden af, hvor de skal sortere farligt affald. Hvordan vi eventuelt skal håndtere nye krav, må vi tage stilling til, når de er helt konkrete. Men jeg kan ikke afvise, at de skal have flere spande end to, siger Morten Christensen.

Den nye affaldsplan har i dag været økonomiudvalget og skal senere vedtages i byrådet.

Fakta

Sortering skal give bedre klima

Regeringen forslag kommer som en del af en klimahandlingsplan, som skal bringe Danmarks udledning af drivhusgasser ned.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) skal affald sorteres på samme måde, uanset om det er i hjemmet, sommerhuset, på arbejdspladsen eller i det offentlige rum.

- Det ved jeg godt, er en stor opgave at bede om. Til gengæld skal vi så sikre, at det rent faktisk nytter noget at sortere det. At det er med til at gøre en grøn forskel. For så tror jeg, at rigtig mange danskere gerne vil være med, siger hun.

Regeringens støttepartier SF og Enhedslisten mener, at det er et godt udspil fra regeringen. Men begge partier er også enige om, at afbrændingen af affald skal mindskes. Faktisk helt udfases.

Signe Munk, der er klimaordfører i SF, mener, at et fælles system en god idé, men der skal mere til.

- Når man skal gøre affaldssektoren i Danmark grønnere, er det bare et element.

- Det er enormt vigtigt for os, at man også tager fat på de andre elementer, lige fra produktion til håndtering af affald, siger hun og efterspørger blandt andet en slutdato for affaldsforbrænding.

Spørger man Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, bør der også stilles større krav til virksomhederne.

- Vi skal have skrappere krav til emballage, så produkter, der bliver produceret lettere, kan genanvendes. Vi skal også have langt bedre affaldssortering i industrien, siger hun.

Venstre er også med i aftalen om klimaloven, og for miljøordfører Jacob Jensen (V) er det afgørende, at nye affaldstiltag giver mest miljø for pengene.

- Det er vigtigt, at vi får indrettet os på en måde, så vi får mest miljø for pengene, og det vil jeg gerne se i den model, som regeringen lægger frem, siger han.

- Vi skal jo ikke genere danskerne mere end højest nødvendigt, hvis det faktisk kunne lade sig gøre at få mere miljøeffekt ved at gøre det på en mere automatiseret måde. For eksempel ved at sortere det via maskiner.