TV der bevæger dig

Ny sø skal skabe liv i Bjerre

I dag blev et nyt vådområde i Bjerre indviet. Til stor glæde for lokal-befolkningen: De håber at vådområdet vil skabe opmærksomhed om den lille by.

02:01

1 af 2

Så det er en god dag for Gerda Jakobsen. Hun glæder sig over at kunne betræde nye stier i et helt ny-etableret eng-område lidt udenfor Bjerre.

- Jeg synes, det er pragtfuldt, siger hun til TV SYD.

Kan trække turister til

Inde i den lille by på hovedvejen mellem Horsens og Juelsminde har det ellers været småt med nye projekter de sidste mange år:

- Butiskdøden har jo ramt os. Men engsøen vil være noget, der trækker turister til. Og det har vi brug for her omkring.

Slyngede åer

Vådområdet og søen er etableret ved at lave nye slyngede forløb i Skjold Å og Haredalsbækken. Samtidig er der lukket for Skjold Ås gamle løb. Ca. 40.000 kubikmeter jord er gravet væk.

Søens areal er 20 hektar (40 fodboldsbaner), og vanddybde er op til 1,50 meter.

Kvælstof frigives

Åen og bækken er hævet, så de er tættere på terrænet. Derfor vil der jævnligt være oversvømmelser af området, og det er lige netop projek-tets hovedformål. Når vandet løber gennem de våde enge frigives kvælstof.

For hele området, incl. søen, fjernes op mod 20 ton pr. år.

Vandmiljøplan II

Projektet er en del af regeringens vandmiljøplan II, samtidig med at der er ydet et betydeligt tilskud fra Miljøministeriets naturforvaltningsmidler. I alt ca. 16 mio. kr. Hele området er fortsat i privat eje og har ikke fri adgang, men kan opleves af alle interesserede ved brug af stierne og fugletårnet.