TV der bevæger dig

Pas-automat i Hedensted

En pas-automat på Hedensted Rådhus betyder, at det ikke længere er nødvendigt med papirer, når man skal have fornyet sit pas.

Nye tider indføres i Hedensted kommune, når man skal have fornyet sit pas.

Når man skal have nyt pas i Hedensted kommune fra årsskiftet, behøver man blot møde op på rådhuset med sin legitimation.

Derefter kan man ved en automat skrive under på en lille glasplade, få taget fingeraftryk og blive fotograferet.

Efter ca. 14 dage får man sit nye pas med posten.

Man kan dog stadig søge om pasnyelse som i de gode, gamle dage.