TV der bevæger dig

Radonalarm: Husejere bestiller målinger i hundredvis

Hedensted Kommune slår radonalarm. Den opfordrer husejere til at måle den radioaktive gas under boligen.

Lars Lundsgaard har en radon-måler i sin stue. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Hedensted Kommune opfordrer husejere til at måle den radioaktive gas radon under boligen Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Lars Lundsberg fra Hedensted bor i et hus fra start 80’erne. Han har netop bestilt en måling. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Frank Lundemo har høje koncentrationer af radon under sit hus. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

1 af 4

Det lugter ikke, det kan ikke ses, og det kan ikke føles - men der er masser af den radioaktive gas, radon,  i undergrunden i Hedensted Kommune, og det er i sådan en grad, at kommunen nu har opfordret husejere til at få målt radonniveauet i deres huse. 

19.550 husejere har fået en mail i deres e-boks, og 438 har efterfølgende bestilt en måling af deres hjem. 

- Det er da ikke rart at tænke på, at der er radon i ens hus. Jeg kunne ikke tænke mig at flytte, men havde jeg vidst det, inden vi købte huset, havde vi nok fundet et andet, siger Frank Lundemo fra Hedensted, som har fået foretaget målingen to gange. Begge gange var radonniveaet langt over det anbefalede. 

Radon er skadeligt for helbreddet og er blandt andet mistænkt for at være medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft hvert år. 

Tager ikke sorgerne på forskud

Hedensted Kommune er én af de fire kommuner i Danmark, der har den højeste koncentration af radon i undergrunden. Radon er en radioaktiv gasart, der kan sive ind i huset, hvis huset ikke er isoleret med en såkaldt radondug, der blev lovkrav efter 1997. Det er altså huse, der er bygget før 1997, hvor der er risiko for, at radonniveauet bliver for højt. 

Lars Lundsberg fra Hedensted bor i et hus fra start 80’erne. Han har netop bestilt en måling. 

- Det er da lidt spændende, hvad den siger. Vi tager ikke sorgerne på forskud, men det er klart, at hvis den viser, at radonniveauet er alt for højt, må vi gøre noget, siger han. 

I 2016 og 2017 valgte 84 husstande i Hedensted Kommune at få målt deres boliger for radon, og målingerne viste sig i 71,9 procent af tilfældene, at være over de anbefalede 100 Bq/m3. 

I Frank Lundemos hus viste den første måling sig at være tæt på 200 Bq/m3.

- Jeg læste en del om, hvad man selv kunne gøre for at sikre sit hjem, og vi begyndte at lufte ud flere gange dagligt, ligesom vi tætnede sprækker i fundamentet, men det var altså ikke helt nok, siger han. 

Den næste måling viste sig nemlig at være 152 Bq/m3. 

- Næste skridt må være, at vi hiver tæpperne af i soveværelset og stuen og tætner der, siger han. 

En radonmåling kan kun foretages i vintermånederne og resultatet kommer efter 60 dage. 

Det kan du selv gøre

1. Få foretaget en radonmåling så du ved, om det er nødvendigt at gøre noget for at mindske indholdet af radon i din bolig. Du kan evt. starte med at kontrollere, om dit hus ligger i et område med store radonforekomster på www.boligejer.dk. Selvom du bor i et område, hvor radonforekomsten angiveligt ikke er høj, kan det alligevel være en god idé at få foretaget en måling, da der kan være store variationer i forekomsten af radon fra hus til hus i samme kommune.

2. Gå din kælder efter i sømmene. Du skal sikre dig, at der ikke er utætheder i kældergulv og -vægge samt ved rørgennemføringer og afløb m.v.

3. Sørg for, at døre mellem evt. kælder og stueetage lukker helt tæt. Radon kan trænge ind gennem selv de mindste sprækker, så sørg for, at dørene er lufttætte.

4. Hvis dit hus er bygget direkte på terræn (gulv i stueetage direkte mod jord), er det stort set umuligt at gå gulvkonstruktionen igennem for revner og sprækker. Men skal du have skiftet gulv, vil det være muligt. Også her er rørgennemføringer og afløbsinstallationer kritiske områder.

5. Sørg for, at udluftningen er i orden i en evt. krybekælder. En korrekt ventileret krybekælder er et godt middel mod radon.

6. Tjek, om der er synlige tegn på dårlig udluftning af din bolig, dvs. om der er fugt, duggede ruder m.v. Dårlig udluftning kan være med til at gøre indholdet af radon i indeluften større.

7. Vær flittig til at lufte ud. Ved udluftning fortyndes indholdet af radon i luften. Dog stiger radonniveauet kort tid efter, du har luftet ud, men udluftning er bedre end ingenting og i det hele taget gavnligt for indeklimaet generelt. Vær dog opmærksom på, at du ikke lufter så meget ud, at du begynder at lukke al varmen ud også.

8. Installer evt. friskluftventiler i vægge eller vinduer. Friskluftventiler er med til at sikre det nødvendige luftskifte i din bolig, hvorved den radonholdige luft fortyndes.

9. Hvis koncentrationen af radon er meget høj, dvs. over 200 Bq pr. kubikmeter indeluft, bør du overveje at gå mere drastisk til værks og få lavet en radonsikring. Skal du have nyt gulv kan du overveje at montere en radonmembran, som kan forhindre gassen i at trænge op i boligen. En anden mulighed er at få installeret et radonsug under huset, der suger radonholdig luft væk, før det trænger ind.

Kilde: bolius.dk 

 

 

Mest sete på tvsyd.dk